Seksuele intimidatie co-assistenten

Ruim 18 procent van de co-assistenten geeft aan te maken te hebben gehad met seksuele intimidatie. Dit betreft vrouwelijke (93,8 procent), maar ook mannelijke co-assistenten (6,2 procent), zo blijkt uit een nieuwe enquête van het KNMG Studentenplatform.

 

 

Volgens de enquête betreft de ongewenste seksuele aandacht opmerkingen over het uiterlijk (66,5 procent), seksueel getinte opmerkingen tijdens medische handelingen (50 procent), persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (39,4 procent), ongewenst lichamelijk contact (27,5 procent) en benadering via internet of telefoon (6,9 procent).

Bijna 60 procent van de co-assistenten geeft aan zich seksueel geïntimideerd gevoeld te hebben door een patiënt. Bijna even vaak werden co-assistenten seksueel geïntimideerd door stafleden of specialisten (56,4 procent). In 2007 lag dit percentage nog op 35 procent. In ruim 93 procent van de gevallen vindt de seksuele intimidatie plaats door mannen.

Seksuele intimidatie wordt in 13,3 procent van gevallen gemeld op de co-schaplocatie en in 7 procent van de gevallen op de faculteit. Als redenen om niet te melden worden genoemd: bang zijn dat hun naam bekend wordt (5 procent), niet willen dat de dader weet dat er melding is gemaakt (8,4 procent), het co-schap duurt toch niet lang meer (8,9 procent) en simpelweg niet weten waar of bij wie een incident op de faculteit dan wel in het ziekenhuis gemeld moet worden (11,4 procent).

 

Delen