Slotervaart: Erbudak ‘verrijkte zich’

Het Slotervaartziekenhuis stelt grote vraagtekens bij betalingen die Aysel Erbudak als bestuursvoorzitter heeft gedaan. Het ziekenhuis probeert bij de rechter 1 miljoen terug te vorderen van Simed Health Care, een toeleverancier van het ziekenhuis,  meldt het NRC Handelsblad.

 

Het Slotervaartziekenhuis denkt dat Simed de rol van stroman speelde bij een investering in Turks vastgoed. Simed zou in 2008 met hulp van ‘valse facturen’ een privé-schuld van Erbudak op het ziekenhuis hebben afgewenteld.

Simed noemt de beschuldigingen van het Amsterdamse ziekenhuis in een reactie ‘ongegrond’ en ‘onterecht’. Het verwerpt de suggestie van ‘valse’ facturen, maar wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wel vermoedt het bedrijf dat de kwestie niet los kan worden gezien van de vete tussen de familie Schram en familie Erbudak rond het Amsterdamse ziekenhuis.

De huidige leiding van het Slotervaartziekenhuis plaatst nog meer vraagtekens bij uitgaven van Erbudak en probeert de hiermee gemoeide bedragen terug te vorderen bij de voormalige bestuursvoorzitter. Erbudak en het ziekenhuisbestuur weigeren ieder commentaar. Erbudak werd eerder dit jaar na een conflict met de commissarissen geschorst. Haar positie was onhoudbaar geworden.

Bron: NRC.

Delen