SP tegen fusie ziekenhuizen Brabant

Nine Kooiman, Kamerlid SP, vraagt minister Schippers om de fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom tegen te houden.

Kooiman stelt dat artsen en patiënten het niet eens zijn met de fusie. “De raad van bestuur lijkt toch door te drukken. Het parlement heeft op voorstel van de SP al besloten dat er geen fusie mag plaatsvinden als de inspraak niet goed is geregeld.” Het SP-Kamerlid verwacht dat verschillende groepen last zullen krijgen van de fusie. “Zwangere vrouwen hebben het recht op snelle hulp voor zichzelf en hun baby. En inwoners hebben recht op acute hulp als dat nodig is. Het is nog maar de vraag of de wettelijke normen te halen zijn als verloskunde en acute zorg verdwijnen in Roosendaal.”

Fusie ziekenhuizen
De twee middelgrote ziekenhuizen zeggen niet meer individueel aan de steeds strengere kwaliteitsnormen te kunnen voldoen. Dat kan wel als de ziekenhuizen fuseren en delen van de zorg concentreren. Vrijwel alle patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom kunnen binnen de wettelijk vastgestelde 45 minuten in het Lievensberg ziekenhuis zijn, zo laten de ziekenhuizen weten. Het streven is om rond 2025 een nieuw ziekenhuis te bouwen met spoedeisende hulp, operatiekamers en intensive care op een nog te bepalen locatie. Het voorgenomen fusiebesluit is goedgekeurd door de beide raden van toezicht en eind juli voorgelegd aan de Cliëntenraden, de Ondernemingsraden, de Verenigingen Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraden. In augustus worden de plannen voor reactie voorgelegd aan externe partijen zoals zorgverzekeraars, huisartsen, verloskundigen en gemeentes.

(Bron: Zorvisie.nl)

Delen