Sparen voor studie kind

De studie van kinderen is onderdeel van de financiële planning. Ouders vragen zich af hoe en hoeveel ze daarvoor moeten reserveren.

Uit het Nibud Studentenonderzoek 2021 blijkt dat uitwonende studenten gemiddeld € 339,- per maand van hun ouders krijgen en thuiswonende studenten € 109,- per maand. Dit is naast andere kosten die ouders betalen, zoals collegegeld, de zorgverzekering of huur. 

Het Nibud hanteert als richtbedrag voor de kosten van een studie ongeveer € 1.000,- per maand. Wat u hieraan kunt bijdragen, hangt af van uw persoonlijke budget. Een studiebijdrage is in beginsel niet belast met schenkbelasting. Dit geldt in elk geval voor kinderen tot 21 jaar of wanneer de studie al vóór de 21-jarige leeftijd is aangevangen. 

‘Ga uit van een realistisch doelkapitaal’

Ga uit van een realistisch doelkapitaal en bepaal hoeveel u daarvoor per maand opzij moet zetten. Hoe eerder u begint, hoe lager de inleg om het spaardoel te halen. Een spaarrekening is de meest voor de hand liggende optie, maar wanneer de kinderen nog jong zijn, kan een belegging ook een alternatief zijn. Omdat beleggingen in waarde fluctueren, is het wel te adviseren het risico in de laatste jaren af te bouwen. Wanneer u het risico van overlijden wenst af te dekken of wanneer bij u een zekere spaardiscipline ontbreekt, kan ook gekozen worden voor een spaarverzekering. U bent dan vaak wel minder flexibel.   

U kunt een rekening openen op eigen naam of op naam van het kind. In het laatste geval dient u zich wel te realiseren dat wanneer uw kind 18 jaar wordt, u geen zeggenschap meer heeft over het tegoed.  

Het Nibud adviseert om de vaste lasten zoveel mogelijk door uw kind zelf te laten betalen. Als ouders draagt u dan maandelijks een bedrag bij. Hierdoor wordt uw kind meer financieel bewust. Iets waar ik als planner alleen maar achter kan staan. 

Delen