Sport en Transplantatie

Ondanks intensieve wervingscampagnes, is er nog altijd een groot tekort aan orgaandonors. De stichting Sport en Transplantatie wil hier verandering in brengen door als club van orgaangetransplanteerde sporters zo veel mogelijk de publiciteit te zoeken en actief nieuwe donoren te werven. Hiervoor zijn zij op zoek naar financiële ondersteuning.

 

Sport en Transplantatie is een landelijk werkende sportclub, in stichtingsvorm, waar orgaangetransplanteerde sporters trainen en sporten en middels dit sporten laten zien dat orgaantransplantatie succesvol is. De stichting organiseert toernooien en evenementen om aandacht te vragen voor het tekort aan orgaandonoren. Ook voorziet zij de sporters van een perstoolkit waarmee zij de pers kunnen benaderen om via een interview het belang van donorregistratie onder de aandacht te brengen. Verder werkt Sport en Transplantatie actief samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) in de JA/NEE campagne en de jaarlijkse donorweek.

Sport enTransplantatie telt momenteel bijna 200 sporters die een tiental sporten beoefenen (geen contactsporten). De trainingen vinden per sport maandelijks ergens in het land plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van deaccommodaties van plaatselijke sportverenigingen. Een deel van de sporters traint intensief voor deelname aan de World Transplant Games, die dit jaar in Durban, Zuid-Afrika plaatsvinden. Een ander deel traint vooral voor een betere conditie. Op dit moment ontwikkelt de stichting plannen om meer van deze recreatieve sporters te werven. Hiervoor zijn contacten gelegd met de transplantatiecentra en is een pilot met medewerking van specialisten en fysiotherapeuten van het UMCG in Groningen in voorbereiding. Naar verwachting zal de pilot later dit jaar van start gaan.

Dit alles kost veel geld. Uiteraard betalen de aangesloten sporters zelf contributie, maar omdat de stichting verder geen subsidie ontvangt, overstijgen de  kosten nog altijd de inkomsten. Daarom kan deze sportclub altijd nieuwe sponsors gebruiken. Meer informatie over over de activiteiten van de stichting vindt u op www.sportentransplantatie.nl.

 

Delen