Spuit elf geeft modder

Menno Oosterhoff
Menno Oosterhof is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Over problemen in de zorg windt hij zich meer op dan goed voor hem is. Daarom schrijft hij daar blogs over, maar ook over inhoudelijke aspecten van de zorg, zoals de aard van psychische aandoeningen, vooroordelen daarover en over alle verschijningsvormen van de dwangstoornis. Daar weet hij meer van dan hem lief is, want hij heeft zelf een dwangstoornis. Lees alle artikelen van Menno Oosterhoff

Terwijl de discussie over de rechtmatigheid over ROM-data doorsturen naar de SBG voortgaat, werd ik zojuist attent gemaakt op een instelling die dit alles geheel lijkt te zijn ontgaan.

Centiv, volgens haar website een snelgroeiende organisatie voor basis-GGZ, lijkt zich niks van alle ophef aan te trekken. GGZ Nederland heeft recent nog laten weten in de uitspraak van de voorzieningenrechter over de wetmatigheid van het verwerken van ROM-data door de SBG geen reden te zien haar leden te adviseren de levering van data te hervatten. Ik denk dat GGZ Nederland op zijn minst het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens wil afwachten. De uitspraak van de rechter dat hij niet kan vaststellen dat SBG onrechtmatig gegevens verwerkt betekent niet dat hij heeft vastgesteld dat het níet onrechtmatig is. Daarvoor verwijst hij naar een bodemprocedure. Daar komt bij dat dit kort geding niet gericht was tegen een instelling. Of díe data mag leveren zonder toestemming is nog steeds zeer de vraag.

Aan Centiv lijken dit soort nuances echter allemaal niet besteed. In een mail aan een patiënt wordt zonder blikken of blozen aangekondigd dat bij niet invullen van een ROM 45 euro kosten in rekening zal worden gebracht. Als reden geeft Centiv aan dat ze door de zorgverzekeraar gekort kunnen worden als er niet voldoende ROM-lijsten zijn ingevuld. Degene die deze handelswijze zou willen verdedigen door aan te voeren dat ROM het behandelproces kan ondersteunen, wil ik meteen de wind uit de zeilen nemen. Er staat duidelijk dat het gaat om een begin- en eindmeting. Dus een ROM nadat de behandeling al is afgelopen, is puur om aan de verplichting van de zorgverzekeraar te voldoen.

Aan Centiv lijken de nuances in het ROM-debat allemaal niet besteed

Er zijn inmiddels zorgverzekeraars die hebben aangegeven dat hangende de ontwikkelingen zorgaanbieders tijdelijk van de verplichting zijn ontheven. Volgens mij verkeren de meeste zorgaanbieders echter maanden nadat de minister liet weten dat levering zonder toestemming onwettig was nog steeds in onzekerheid. Centiv heeft kennelijk geen zin in die onzekerheid en zet de patiënt onder druk, iets wat volgens mij zeker onwettig is en klachtwaardig.

Wat er ook verder uit deze hele ROM-affaire mag komen, één ding lijkt me onontkoombaar: het zal heel duidelijk moeten worden geregeld dat meewerken aan het invullen van de vragenlijsten en toestemming geven om het door te sturen vrijwillig moet zijn. Het lijkt me niet te verkopen patiënten niet in te lichten. En onder druk zetten is al helemaal uit den boze.

Ik moest wel even denken toen ik dit van die boete bij niet invullen hoorde: GGZ, quo vadis? Waar gaat dit heen? Als er zelfs in een tijd dat ROM zo in het nieuws is een instelling het waagt om een patiënt op deze manier onder druk te zetten. Die kant moet het zeker niet op.

Één Reactie Reageer zelf

  1. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
    Geplaatst op 12 augustus 2017 om 18:50 | Permalink

    Centiv heeft inmiddels laten weten zijn handelswijze te herzien. Opvallend is dat Centiv als motivatie aangeeft dat patienten volstrekt niet gemotiveerd zijn de lijsten in te vullen. Dit maakt al duidelijk dat patienten er voor hun klinische behandeling geen nut in zien door de manier waarop het gebeurt, alleen een voormeting en nameting