Stageplaatsen buitenlandse artsen gezocht

De stichting Onderwijs Buitenlandse Artsen (OBUA) doet een oproep aan huisartsen om stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Buitenlandse artsen (van buiten de EU, vaak gevlucht) moeten een lang traject doorlopen voor ze als basisarts in Nederland kunnen werken. Uit een pilot van OBUA blijkt dat stages bij huisartsen een waardevolle aanvulling vormen op de voorbereiding voor de examens. Tijdens de stage observeert de stage-arts en/of doet deze onder supervisie (deels) consulten. De huisarts bepaalt zelf de duur van de stage en het aantal dagen per week. De stagelopend arts beheerst B1 Nederlands en heeft al een in Nederland erkend artsendiploma. 

Voor meer informatie: obua.nl/stages

Delen