Startdatum vaste arbeidsomvang oproepkracht wettelijk vastgelegd

Voor werkgevers die met oproepkrachten werken, is per 1 juli 2021 duidelijk wanneer een contract met vaste arbeidsomvang moet ingaan.

De WAB verplicht werkgevers om oproepkrachten die twaalf maanden voor hen hebben gewerkt, een contract aan te bieden met een vaste arbeidsomvang.

“Dat aanbod doet de werkgever in de dertiende maand”, legt VvAA’s werkgeversadviseur Jean-Paul van Bemmel uit. “De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd om het te accepteren. Dat was al zo sinds de invoering van de WAB. Wat alleen nog níet duidelijk in de wet stond, was wanneer die vaste arbeidsomvang zou moeten ingaan als de oproepkracht het aanbod accepteert.” 

Die duidelijkheid is er nu wel, door de wetswijziging die plaatsvond op 1 juli jongstleden. Van Bemmel: “De aanvangsdatum is uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand. Als de oproepkracht het aanbod afwijst, moet de werkgever het voorstel het jaar erna opnieuw doen.” Onder oproepkrachten vallen ook medewerkers die op omzetbasis werken, maar geen vaste uren en voorschot met de werkgever hebben afgesproken.

Delen