Statushouders nodig in de zorg

In de zorgsector is een groot personeelstekort, maar statushouders met ervaring in de zorg komen toch maar moeilijk aan de slag. In het rapport Van asielzoeker naar zorgverlener van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) staat een aantal adviezen om het arbeidspotentieel van migranten beter te benutten.

De overheid kan de wettelijke en administratieve hindernissen voor de arbeidsdeelname van asielmigranten wegnemen en het proces van erkenning van buitenlandse diploma’s versnellen en vereenvoudigen. COA, gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties kunnen asielmigranten die in de zorg aan de slag willen, in een vroeg stadium identificeren en intensief begeleiden. Zorgorganisaties kunnen beter inspelen op de verscheidenheid in de samenleving, onder meer door in het personeelsbeleid meer aandacht te hebben voor een veilige werkomgeving voor iedereen en door nieuwe beroepen te creëren die horen bij een migratiesamenleving, zoals tolk en cultuurmediator. Het rapport kunt u lezen op: adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties.

Delen