Stormachtig in zzp-land

Hoe waait de wind in het Haagsche momenteel, wat betreft het zzp-thema? Het voorziene nieuwe regime, na de VAR en de DBA, was al vrij ver uitgetekend in het regeerakkoord van 2017, en is sindsdien in uitwerking. Een korte plaatsbepaling? Het piept, kraakt en zucht al luidruchtig in zijn voegen voordat de werkelijke uitvoering in zicht is. Tot zover weinig nieuws.

Maar, wat schetste mijn verbazing op de eerste dag van deze week, de tweede van de maand? Op het ministerie van SZW deelde men ons, ‘veldpartijen’, mee dat het nog maar de vraag was of de modelovereenkomsten nog overeind blijven. Meer wilde men er niet over zeggen. De modelovereenkomsten, een spruit van het huidige regime (de DBA). De door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten die opdrachtgever en zzp’er tenminste nog enig houvast vooraf geven over de zelfstandigheid van laatstgenoemde. Die zouden blijven, ook binnen het nieuwe regime. Zoveel was duidelijk. Prettig, is tenminste iets duidelijk!

En, belangrijker, zeker vanuit zorgverlenersperspectief: zo’n modelovereenkomst bevat goed afgewogen, branchespecifieke elementen. Daardoor sluit zo’n overeenkomst beter aan bij de zorgpraktijk dan de opdrachtgeversverklaring uit het nieuwe regime die wordt ingevuld aan de hand van een webmodule met generieke zwart-witvragen. Daarmee wordt naar verwachting ten onrechte al snel een dienstbetrekking verondersteld, op basis van de zorgwet- en regelgeving waar ook de zzp’er zich aan moet houden. De webmodule biedt geen ruimte voor de benodigde nuance, de modelovereenkomsten wel. Bovendien scheelt het overeind houden van de fiscale status van de overeenkomsten administratieve lasten: zorgverleners gebruiken zo’n overeenkomst namelijk vaak toch al, om hun onderlinge afspraken goed vast te leggen. Dan is zo’n extra instrument als de webmodule helemaal niet nodig.

De webmodule biedt geen ruimte voor de benodigde nuance, de modelovereenkomsten wel

Logischerwijs zou je die modelovereenkomsten dus koesteren. Het beoordelen van die overeenkomsten door de Belastingdienst, nieuwe zelfs dus, staat dan ook expliciet genoemd in het vorige maand nog gepubliceerde Toezichtplan arbeidsrelaties. Dat is de leidraad van onze fiscus. Herhaaldelijk genoemd zelfs, incluis de daarvoor in te zetten bemensing. Waarom lijkt de wind dan nu ‘out of the blue’ uit een andere hoek te waaien!? Of is het althans verdacht windstil?

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd: wij laten dit in ieder geval niet waaien!

Delen