Studiedag omgaan met tuchtklachten

Op dinsdag 19 juni organiseert Medilex in Utrecht de studiedag Professioneel omgaan met (tucht)klachten. Florien van Woerden, juridisch adviseur bij VvAA, behandelt de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Het doel van tuchtrecht is kwaliteitsbewaking en -bevordering van de beroepsuitoefening, niet het bestraffen van artsen. Toch is er de laatste jaren sprake van een verschuiving: zo worden de maatregelen zwaarder en worden ook berispingen met naam en toenaam gepubliceerd. Deze zijn voor vijf jaar zichtbaar in het BIG-register en de privégedragingen van artsen worden ook tuchtrechtelijk getoetst. De impact van een klacht en eventuele veroordeling is groot. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat meer dan de helft van de artsen overweegt te stoppen na een dergelijke maatregel.

Tijdens deze studiedag is er aandacht voor de tuchtprocedure zelf, voor andere ontwikkelingen rondom klachtbehandeling en kwaliteit van zorg (waaronder toezicht door de IGZ en de omgang met calamiteiten), krijgen deelnemers tips voor een succesvolle afhandeling van een klacht en deelt een collega zijn ervaringen met een tuchtklacht.

Juridisch adviseur bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand Florien van Woerden bespreekt tijdens de studiedag de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in de praktijk, met onder meer aandacht voor klachtbehandeling en kwaliteitsbewaking onder de Wkkgz – de belangrijkste aandachtspunten voor de dokter, wat te doen bij incidenten en calamiteiten en toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Deze studiedag is ontwikkeld voor artsen en medisch specialisten, waaronder psychiaters, huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en overige geïnteresseerden.

Meer informatie: Professioneel omgaan met (tucht)klachten.

Delen