Teleurstellende cijfers

Circa 33 procent van de apothekers doet uit zichzelf bij oudere patiënten navraag over het medicijngebruik en circa 20 procent van de huisartsen doet dit, lezen we in een nieuwsbericht op Zorgvisie). Dat zijn teleurstellende cijfers. En nog treuriger is het zinnetje dat hier in het nieuwsbericht op volgt: ‘”In die laatste groep is een verbetering ten opzichte van eerdere jaren.” Het was dus nóg minder dan die 20 procent.

We beschikken over deze cijfers dankzij het derde jaarlijkse medicijnonderzoek van Unie KBO. Het is goed dat zij dit onderzoek doen, maar de conclusie die het eruit trekt, vind ik verkeerd. Die luidt namelijk alleen dat de controle van apothekers op het medicijngebruik van ouderen beter moet. Ouderen moeten regelmatig in gesprek gaan met hun apotheker, stelt directeur Manon Vanderkaa van Unie KBO. Als reden hiervoor voert zij aan dat de apotheker het medicijngebruik in het actueel medicatieoverzicht opneemt, wat ouderen een basis biedt om het gesprek aan te gaan.

Dit legt de bal wel erg eenzijdig bij de apotheker. Als patiënt zou ik toch ook willen dat de voorschrijver, de huisarts dus, overzicht houdt over het medicatiegebruik. In een reactie onder het bericht stelt wijkverpleegkundige Willy Gillissen dat huisartsen ernstig tekort schieten in het controleren van medicatie die wordt ingezet bij mensen die dementeren. Een terechte observatie, net zoals het terecht is dat ze opmerkt dat de huisarts een verantwoording heeft op dit gebied. Maar zou het probleem zich echt alleen beperken tot dementerende mensen? Dat betwijfel ik.

Delen