Testverplichting voor reizigers uit China

Op dinsdag 17 januari bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Kuipers over maatregelen bij de uitbraak van een serieuze infectieziekte. De testverplichting voor reizigers uit China is er al.

Tekst: advocaat Timo van Oosterhout en senior jurist Katrijn van Berkum (VvAA)

Kuipers’ wetsvoorstel om bij de uitbraak van een serieuze infectieziekte (vrijheidsbeperkende) maatregelen te kunnen nemen, wordt op 17 januari 2023 behandeld door de Eerste Kamer. Dit voorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie. De minister van VWS dient de noodwet ‘Eerste Tranche-wijziging van de Wet Publieke Gezondheid’ in om bij de uitbraak van een serieuze infectieziekte (vrijheidsbeperkende) maatregelen te kunnen nemen, zoals het opleggen van een testverplichting aan reizigers.

Spoed

Kuipers vroeg op 6 januari 2023 al om een versnelde behandeling van zijn wetsvoorstel. Reden hiervoor waren het oplopende aantal COVID-besmettingen in China en de gebrekkige informatie over nieuwe varianten van het virus die daarbij kunnen ontstaan. Om mee te kunnen doen aan Europese maatregelen voor reizigers uit China, zoals de genoemde testverplichting, zou haast geboden zijn.

Het verzoek om versnelde behandeling is unaniem afgewezen door de leden van de Eerste Kamer. Zij voelden zich onder druk gezet om een fundamentele wet met spoed te behandelen, schreven zij in een brief aan de minister.

Bovendien is het bedoelde wetsvoorstel niet specifiek op COVID-19 gericht, maar op ‘collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan’. COVID-19 voldoet momenteel niet aan de criteria voor een A1-infectieziekte. Sommige kamerleden stellen daarom zelfs de vraag of de wet- eenmaal aanvaard- wel soelaas biedt in de huidige situatie rondom COVID-19.

Tijdelijke testverplichting

De Kamer gaf wel alvast navolging aan de conclusies van Europese lidstaten (4 januari 2023) door een testverplichting voor vertrek uit China en een advies tot het dragen van een mondneusmasker op vluchten van en naar China in te stellen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland krijgt de opdracht om alle reizigers uit China te controleren op een negatieve testuitslag (op grond van de Wet publieke gezondheid, artikel 7).

Deze opdracht is tijdelijk en geldt tot de Eerste Tranche wijziging Wet publieke gezondheid is aangenomen in de Eerste Kamer óf tot in Europees verband wordt geconcludeerd dat de epidemiologische situatie aanleiding geeft tot het opheffen van maatregelen.

Delen