Theater – Het verdriet van de Zuiderzee

De komst van de Afsluitdijk zorgde voor veiligheid, betere verbindingen en nieuw land. Maar daarmee stierf een zee. Muziektheatervoorstelling Het Verdriet van de Zuiderzee gaat over de gevolgen voor mens en dier en over de transformatie van landschap en water.

Een visser ziet met lede ogen hoe zijn broer bouwt aan de dijk die het einde van hun vissersbestaan betekent. Een boer zet alles op het spel om een bedrijf op te zetten op het veranderende land. Jonge palingen botsen hopeloos tegen de dijk en achtergebleven zeehonden moeten zien te overleven in brak water. 

Aan de hand van verhalen over mensen en dieren die rond de Zuiderzee leefden, wordt de heimwee naar een verloren zee voelbaar. Een koor van vogels bezingt een universeel en urgent thema: de onomkeerbare impact van het ambitieuze wroeten, graven, slopen en bouwen door de mens. Muziektheatergezelschap Orkater en Schouwburg Lawei presenteren de voorstelling op een bijzondere locatie: het Friese Oudemirdumerklif aan het IJsselmeer. 

Het verdriet van de Zuiderzee – Orkater/De Lawei – Oudemirdumerklif – 10/08 t/m 11/09 – verdrietvandezuiderzee.nl 

Delen