Tijd om te saneren in ziekenhuizen

Door de toenemende leegstand zijn ziekenhuizen veel geld kwijt aan onbenut vastgoed, dat ze niet kunnen investeren in patiëntenzorg. Wachttijden zijn dan het gevolg en meer geld naar de ziekenhuizen schuiven is niet de oplossing. Dat geeft ze alleen maar uitstel om hun probleem definitief op te lossen. Toch is die definitieve oplossing nodig, want door de ontwikkelingen in de eerste en anderhalve lijn, in eHealth en in het aanbod van klinieken, zal die leegstand in de komende jaren alleen maar groter worden.

Vaak wordt Bernhoven aangehaald als voorbeeld van een ziekenhuis dat dit probleem onderkent. Maar het is triest dat er nog nauwelijks ziekenhuizen zijn die dit voorbeeld durven te volgen en dat NVZ vereniging van ziekenhuizen niet verder komt dan roepen dat er geld bij moet. De vergissing hierop in te gaan mag Edith Schippers (en mag ook haar opvolger) niet maken. Wat wél waardevol kan zijn, is het herstructureringsfonds om overbodige ziekenhuiscapaciteit af te bouwen, waarvoor de Algemene Rekenkamer recent media-aandacht zocht.

Leegstand in ziekenhuizen zal de komende jaren alleen maar groter worden

Ondertussen heeft het Amphia Ziekenhuis in Breda al door dat het van zijn overtollige vastgoed af moet. In een interview dat ik een half jaar geleden met bestuurder Ernst Hoette had, benadrukte hij hoezeer flexibiliteit het toverwoord is voor Amphia. “Die flexibiliteit is nodig in verband met het snel veranderende ziekenhuislandschap”, zei hij. En nu doet Amphia boter bij de vis door na voltooiing van het kernziekenhuis waarin het de belangrijkste functies bij elkaar brengt, delen van het bestaande gebouw te gaan verhuren. Een oplossing waaraan meer ziekenhuizen – ook die niet bouwen – zouden kunnen denken. En het zou NVZ sieren dit onderwerp te agenderen, net als het concurrentiebeding dat specialisten verhindert om delen van de zorg goedkoper buiten het ziekenhuis aan te bieden.

Delen