To be or not to be… onderzoeker

Wetenschap is belangrijk. Onderzoek zorgt voor vernieuwing. Met onderzoek scoor je! Het is dan ook niet vreemd dat wetenschappelijk onderzoek ook in het beroepsonderwijs oprukt. In de opleiding logopedie bijvoorbeeld worden studenten geacht onderzoek te verrichten. Ze kunnen met een groepje iets opzetten of ze hebben een aandeel in een langlopend  onderzoek. Je kunt het gevoel hebben aan iets groots bij te dragen of vinden dat je maar een klein onderdeeltje in het grote geheel bent. Misschien mag je zelf het onderwerp bepalen of word je vanuit de opleiding gestuurd om te kiezen uit enkele voorstellen die liefst wetenschappelijke uitstraling hebben.

De rol van onderzoeker, met alle statistiek die erbij hoort, kan je als student liggen waardoor je er veel baat bij kunt hebben. Maar wat als het je niet ligt en het eerder een obstakel is om je geliefde vak in de toekomst te mogen uitoefenen? Betekent dit dat je daardoor dan een slechtere behandelaar wordt? Ik denk het niet. Je kunt je daarom ook afvragen of het terecht is dat er in het curriculum van het HBO steeds meer nadruk komt te liggen op het doen van onderzoek. Voor vernieuwingen op het gebied van behandelen die in het werkveld al lang plaatsvinden is nu al geen tijd in het huidige curriculum. Het aanleren van een onderzoekende houding bij studenten en het leren om kritisch informatie te verzamelen is zeker belangrijk, maar de focus erop moet niet doorslaan.

De naam van de organisatie van werkgevers in het hoger onderwijs – nu nog HBO-Raad genoemd – gaat zelfs veranderen in Vereniging Hogescholen, terwijl ik juist zo trots was op die B er in. Dit zou zijn om meer aan te sluiten bij Vereniging van Universiteiten. Het aanhaken bij universiteiten vind ik prima maar als nieuwe collega zoek ik toch in de eerste plaats een professional die goed is in zijn vak.

Laat onderzoek geen speeltje van de bestuurders worden maar wel degelijk goed op de praktijk gericht zijn. En laten we er voor zorgen dat de student van de toekomst goed voorbereid aan de slag kan. Dat er mogelijkheden voor een vervolgstudie zijn voor degenen die heel duidelijk door onderzoek gegrepen zijn, is prima. Ik vraag me echter af hoe belangrijk u het doen van wetenschappelijk onderzoek vindt als startvaardigheid van uw toekomstige collega!

 

Delen