Tolkenkosten ggz vanaf 2022 vergoed

Vanaf 1 januari 2022 kunnen zorgaanbieders in de ggz en in de forensische zorg tolkenkosten in rekening brengen bij zorgverzekeraars.

Tekst: Martijn Reinink

Nu is de inzet van een talentolk nog verwerkt in de tarieven. Zorgaanbieders die veel patiënten/cliënten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maken daardoor bovengemiddeld veel kosten en komen soms niet uit met de tarieven. Dat leidt er mede toe dat dikwijls kinderen worden ingezet om het gesprek tussen een ouder en een zorgprofessional te vertalen. 

Onwenselijk en onverantwoord, vinden onder meer de Johannes Wier Stichting, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en AJN Jeugdartsen Nederland. Deze organisaties voerden daarom al langere tijd campagne om een echte tolk in te schakelen bij een taalbarrière in de spreekkamer. Zij reageerden dan ook verheugd op het bericht van de NZa dat zorgaanbieders in de ggz en in de forensische zorg vanaf volgend jaar de kosten van tolken in rekening kunnen brengen. 

De wijziging betekent dat de generieke opslag voor de talentolk die nu in de tarieven zit versleuteld, zal verdwijnen. Dit zorgt voor een daling van de tarieven met ongeveer 0,1 procent.

Delen