Transparant jaar

Arjan van Nistelrooij
Arjan van Nistelrooij is apotheker en was tot juni 2016 bestuurslid van de Vereniging VvAA. Lees alle artikelen van Arjan van Nistelrooij

Meer en betere informatie voor de patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg, dat was de essentie van het Jaar van de transparantie. Maar wat heeft dit jaar, een initiatief van minister Edith Schippers, nu uiteindelijk gebracht?

Kwaliteit en kosten transparant maken klinkt buitengewoon sympathiek, maar terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik wel zeggen dat het meer onrust heeft opgeleverd dan duidelijkheid. Hoe kan dat nou?

Ten eerste blijkt kwaliteit geen eenduidig begrip en wordt het vooral beleefd vanuit een eigen perspectief, afhankelijk van het belang en de doelstelling die je als patiënt, zorgverlener, overheid of verzekeraar hebt. Daar komt bij dat meetmethoden om kwaliteit zichtbaar te maken niet eensluidend zijn, waardoor vergelijkingen op z’n minst voor discussie vatbaar zijn. Ook kan het publiceren van kwaliteitslijstjes leiden tot onrust bij patiënten die zelf wel vertrouwen hebben in een zorgverlener. Emotie weegt veelal zwaarder dan ratio. Verder dienen kosten van de zorg logisch en begrijpelijk te zijn. Dit is vaak niet het geval. Tot slot begrijpt de patiënt de ingewikkelde regelgeving en tarifering niet, met als gevolg onterechte afname van vertrouwen en erger nog: zorgmijding.

Kwaliteit en kosten transparant maken klinkt buitengewoon sympathiek

Doelstelling van het Jaar van de transparantie was om een einde te maken aan onduidelijkheid voor patiënten om de juiste zorginstelling of behandelaar te kiezen. Het voorlopige resultaat van deze inspanning is in mijn ogen dat eerder het tegenovergestelde is bereikt en dat is des te meer reden om de dwangmatige controle- en meetbaarheidsbehoefte een halt toe te roepen.

Terug naar het uitgangspunt van vertrouwen in elkaar en toezicht op ontsporingen ter bescherming van de patiënt. Bestuurders, overheid en toezichthouders: stop met het aanjagen van de onzekerheid door een vertrouwenscrisis te bestrijden met transparantie, want de mens is veelal irrationeel in zijn beslissingen en dat feit wordt te veel genegeerd.

2 Reacties Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 27 mei 2016 om 12:37 | Permalink

  Transparantie in kosten? Waarom eisen verzekeraars nu voor het afleveren van dexamfetamine 5mg capsules een machtiging? Waarom mogen bestaande patiënten wel capsules 5mg ontvangen en nieuwe niet? Waarom sturen verzekeraars deze verplicht verzekerden richting afname Amfexa 5mg?

  Kosten voor de maatschappij of kosten voor de verzekeraar?

  Amfexa 5mg tabletten kosten per 90 stuks de maatschappij 88.16 euro. De GVS bijbetaling ten laste van de verplicht verzekerde is 74.88. De verzekeraar betaalt dan 13.27.
  Dexamfetamine 5mg capsules FNA kosten per 90 stuks de maatschappij 26.19. De GVS bijbetaling is nul. De verzekeraar betaalt 26.19.

  De verzekeraar is er voor de maatschappij of is er voor zichzelf? Is de verzekeraar een op zichzelf staande economische entiteit en kijkt zij naar de eigen winst? Verschil tussen geraamde schadelast en uiteindelijk gerealiseerde schadelast mogen zij immers voor zichzelf houden. Dit is de fundamentele economische prikkel in het systeemmodel! Dit houdt de kosten voor de verzekeraar laag, maar drijft de kosten voor de gemeenschap op.

  Het systeemmodel mag van de toezichthouder niet ter discussie worden gesteld. Wie heeft er het grootste belang bij om te zwijgen over de perversiteiten van dit systeemmodel?

  Ondertussen worden er ook 4, zegge vier, ProtonParticleCentra gebouwd: bij oplevering al verouderd en kompleet overbodig.
  De maatschappij wordt op kosten gejaagd. De rekening wordt gelegd bij de verplicht verzekerde in de vorm van GVS bijdragen en verhoging van eigen risico en verkleining van het pakket.

  Transparantie? Welke marktpartij heeft het meeste belang bij handhaving van dit systeemmodel? Welke marktpartij heeft sinds 1946 gelobbied voor invoering van dit systeemmodel? En welke marktpartij verklaarde in 2005 dat zij deze klus wel even zouden klaren?

  Amfexa 5mg of Dexa 5mg Capsules; schadelast verzekeraar 13,27 per 90 of 26.19. Schadelast verzekerde 74.88 of nul.

  Welke keuze maakt dan diezelfde marktpartij?

 2. ANH Jansen
  Geplaatst op 28 mei 2016 om 10:42 | Permalink

  Vandaag in de Volkskrant groot artikel over prijsvorming van ‘dure’ oncolytica. Gedrag van firma Gilead wordt besproken. Zij bespreken psychologie van de prijsvorming en welke prijs welk gedrag van de wederpartijen kan uitlokken. Wordt schande van gesproken. Zo mag men toch niet omgaan met de financiële belangen van de patiënten? Met de belangen van de gemeenschap?

  Gedrag van Gilead verschilt in niets met het gedrag van de verzekeraars. Zie Amfexa en Dexamfetamine 5 mg capsules; prijs voor verzekeraar bij Amfexa is 13 euro, prijs van Dexa caps is 26 euro. Prijs Amfexa voor verzekerde is 74 euro. prijs voor verzekerde voor Dexa caps is nul. Prijs Amfexa voor de maatschappij is 88.16, prijs van Dexa caps is 26 euro.

  Waar kiest Gilead voor? Waar kiest de verzekeraar voor?

  Transparantie in essentie/diepere achtergrond van het gekozen of opgedrongen of ingerommeld systeemmodel Zorgstelsel 2006 is hard nodig.