Transparantie verhoogt kwaliteit

Publicatie van kwaliteitsresultaten door een externe autoriteit leidt tot verbetering van de kwaliteit van ziekenhuizen. Dat concludeert Fatih Cemil Özbuğday, onderzoeker en econoom bij de Universiteit van Tilburg, in zijn proefschrift.

 

 

Özbuğday onderzocht de situatie in Duitsland, waar ziekenhuizen – in tegenstelling tot in Nederland – verplicht zijn elke twee jaar de kwaliteitsresultaten te publiceren. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leerzaam zijn voor Nederland, stelt hij. Duitse ziekenhuizen publiceren volgens een voorgeschreven stramien gegevens over de kwaliteit van de zorg die ze verlenen, zowel wat de processen in de organisatie betreft als de resultaten van de behandelingen. Een federale autoriteit voor kwaliteitsbewaking stelt de kwaliteitsindicatoren van de klinische zorg vast en ziet toe op de publicatie van de resultaten.

Delen