Tuchtcollege: een verkeerd signaal

Zolang het maar niet henzelf betreft zijn dokters dol op (tucht)rechterlijke uitspraken. Maar niet alleen dokters: op 23 januari jl. werd de rubriek De Zitting in de NRC gewijd aan de behandeling van een klacht door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. De datum staat er niet bij, maar de betreffende zitting vond plaats op 9 september 2022 en de beslissing volgde op 18 oktober 2022.

De verslaggever Wubby Luyendijk vat de kwestie kernachtig samen: een weduwe klaagt de huisarts aan vanwege lakse zorg en een verkeerde diagnose. Het college verklaart de klacht ongegrond. Letterlijk geciteerd: Huisarts heeft gehandeld conform de NHG-standaard ‘Duizeligheid’ en heeft belafspraak gemaakt voor de volgende dag.

Lees eerst het stuk in de NRC (pdf) en de beslissing van het tuchtcollege (pdf). Het gaat om een eigenaar van een mannenmodezaak die sinds 1998 bekend is met (mild) atriumfibrilleren en sinds 2012 met paniekaanvallen/angst, waarvoor hij naar een psychiater werd verwezen. Verder is bij de man, die van een borrel en een sigaar houdt, sprake van een hoge bloeddruk.

‘Met deze mix van klachten had ik als huisarts zeker een visite gereden’

Op 7 februari 2021 zijn er vier gedocumenteerde contacten met de huisartspost; van de laatste twee bestaat een opname. Tijdens deze contacten is onder meer sprake van duizeligheid, angst, licht in het hoofd, een beetje benauwd en kortademig, alcoholgebruik, en misselijkheid. Ligt boven voor de trap staat onder het kopje ‘De feiten’. Extra lastig is dat de echtgenote haar pols heeft gebroken.

Met deze mix van klachten had ik als huisarts – misschien met tegenzin maar dan toch voor de zekerheid – zeker een visite gereden. Ik blijf graag aan de veilige kant. Ongetwijfeld heeft dat geleid tot veel overbodige huisbezoeken maar wat is overbodig wanneer je zowel de patiënt als jouzelf gerust kunt stellen? In het verslag van een telefonisch contact staat: Heel bang, denkt dat hij doodgaat, onrustig en duizelig. Gisteren hartritmestoornis, nu over. Bij opstaan gevoel of hij flauwvalt, lichte druk op de borst, midden, geen uitstraling. De NRC meldt: De volgende dag was de rasverkoper dood. Overleden in bed omdat zijn hart het liet afweten, bleek na obductie. De aangeklaagde arts betreurt dit gebeuren maar vindt niet dat hij foutief heeft gehandeld.

‘De huisarts zegt dat patiënt niet dood zal gaan aan de door hem gestelde diagnose’

De vraag waar het in deze zaak om draait, beantwoordt het tuchtcollege indirect in één zin: Huisarts heeft gehandeld conform de NHG-standaard ‘Duizeligheid’ en heeft belafspraak gemaakt voor de volgende dag. In de mix van klachten komt de duizeligheid bovendrijven. Telefonisch wordt de diagnose positieduizeligheid (BPPD) gesteld en het advies gegeven om op de site van thuisarts.nl de hierbij behorende oefeningen op te zoeken. Op de tweede opname vertelt de patiënt opnieuw dat hij ontzettend bang is om dood te gaan. De huisarts zegt dat patiënt niet dood zal gaan aan de door hem gestelde diagnose en vraagt de man of hij naar de genoemde website heeft gekeken. De patiënt bevestigt dit en herkent inderdaad zijn klachten.

‘Het is evident dat bij deze casus sprake is van multimorbiditeit’

Het is evident dat bij deze casus sprake is van multimorbiditeit. Dit vergroot de kans op multicausaliteit van het klachtenpatroon. Op zijn minst kunnen de NHG-standaarden Angst en Cardiovasculair risicomanagement ook in stelling worden gezet. Het betreffende tuchtcollege geeft naar mijn overtuiging een verkeerd signaal af door de zorg voor de betreffende patiënt te reduceren tot één – tot wet verheven – NHG-standaard. Deze trend begon al een kwart eeuw geleden en heeft misschien wel een hele generatie huisartsen op het verkeerde been gezet: wanneer je jezelf maar heel strak aan de NHG-standaarden houdt en dit goed documenteert, heb je bij een tuchtzaak niets te vrezen. Maar uiteindelijk gaat het wel om zorg voor mensen.

Naschrift:

De laatste jaren is sprake van toenemende kritiek op het tuchtrecht. Op 26 januari 2022 verscheen het lijvige rapport ‘Toekomstbestendig Tuchtrecht’ met negentien aanbevelingen. De KNMG heeft het ministerie van VWS gesommeerd om deze nog dit jaar door te voeren.

Delen