Tussenpaus

Om begrijpelijke redenen ging vorige week donderdagavond aan vrijwel ieders aandacht het nieuwtje voorbij dat Rik van der Meer ‘om persoonlijke redenen’ aftrad als voorzitter van de KNMP. Toch is het nieuws dat aandacht verdient, want Van der Meer heeft maar kort op zijn post gezeten en je kunt nu ook niet echt stellen dat hij klaar was. De positie van de openbare apotheker in het huidige zorgveld is nog steeds even onzeker als bij zijn aantreden pakweg anderhalf jaar geleden. Uit de berichtgeving die op de bekendmaking van zijn vertrek volgde, kunnen we afleiden dat het begrip ‘om persoonlijke redenen’ in dit geval terecht gebruikt is. Dat is triest voor Van der Meer.

Belangrijk is natuurlijk de vraag wie hem kan en wil opvolgen, en hoe snel een opvolger kan worden gevonden. Het enthousiasme waarmee Van der Meer in juni 2013 Marleen Barth binnenhaalde als vicevoorzitter, werpt de vraag op of zij wellicht een zetel kan doorschuiven. Maar dit zou betekenen dat de voorzitter van de KNMP ineens geen apotheker meer is, en dat is iets waaraan de KNMP altijd – om mij onduidelijke redenen – bijzonder veel waarde heeft gehecht.

Sjaak de Vries dan? In oktober 2012 droeg het hoofdbestuur van de KNMP hem nog voor als de nieuwe voorzitter, toen Jan Smits zijn vertrek aankondigde. Maar zoals we weten, verloor De Vries de strijd om de voorzittershamer toch van Van der Meer. Het is dus voorstelbaar dat hij nu zegt: “Toen wilden jullie mij niet, dus nu bedank ik voor de eer.”

Eén ding is duidelijk: door zijn korte voorzitterschap zal Van der Meer helaas de geschiedenisboekjes ingaan als de tussenpaus van een organisatie die al heel lang een heldere koers ontbeert. Dat is voor beide partijen ongelukkig.

Delen