Twee dingen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheid van juridische stappen tegen de zorgverzekeraars. De inzet: waarborgen dat de contractering voor de volgende jaren daadwerkelijk medio november is afgerond zoals de bedoeling is, zodat verzekerden ruim de tijd hebben om te beslissen of ze de overstap naar een andere polis of een andere zorgverzekeraar willen maken.

Op zich begrijpelijk dat de Consumentenbond een waarborg wil afdwingen voor consumenten om die overstapperiode ten volle te kunnen benutten, maar ze maakt twee fouten. Ten eerste stelt directeur Bart Combée dat met de huidige gang van zaken, waarin de contractering vaak niet op tijd wordt afgerond, nog maar een week of zelfs korter overblijft. Dat is kort door de bocht. Tussen medio november en 1 januari zitten zes weken en het is niet gezegd dat de zorgverzekeraars die er medio november nog niet uit waren met de zorgaanbieders pas in de laatste week van december wel helemaal rond zijn. En dan nog: de bestaande zorgverzekering opzeggen kan weliswaar slechts tot 31 december, maar daarna heeft de verzekerde nog tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. En ook om op zijn schreden terug te keren naar de oude dus. Vier en een halve week extra.

Waarom pakt de Consumentenbond alleen de zorgverzekeraars aan en niet de ziekenhuizen?

Ten tweede is het vreemd dat de Consumentenbond uitsluitend de zorgverzekeraars wil aanpakken en niet de zorgaanbieders, vooral de ziekenhuizen. Waar twee partijen contracteren hebben twee partijen een verantwoordelijkheid om die contractering tot een goed einde te brengen. En vooral de ziekenhuizen hebben niet altijd haast om die contractering af te ronden. Het proces vertragen zet de zorgverzekeraars onder druk, en dat weten ze. Als de Consumentenbond daar geen rekening mee houdt, gaan die juridische stappen haar niet helpen om haar doel te bereiken.

10 Reacties Reageer zelf

 1. Alberts
  Geplaatst op 28 november 2016 om 11:44 | Permalink

  De laatste alinea is een bijzondere. Als ziekenhuizen die troef van ‘niet zo’n haast bij contractonderhandelingen’ daadwerkelijk goed hadden kunnen inzetten was er geen budgettekort ontstaan aan het einde van het jaar. Blijkbaar valt de macht van de ziekenhuizen op dit punt tegen.
  Maar daar gaat het toch niet om in deze discussie. De ZV’s hebben een zorgplicht. Sommige aanbieders willen/ kunnen in deze periode niet meer leveren. Ze beroepen zich op te weinig budget. Daarvoor moet je dan toch bij de ZV zijn.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 november 2016 om 14:56 | Permalink

  Als de macht van de ziekenhuizen op dat punt tegenvalt, dan komt dit omdat ze vaak nog steeds niet bereid zijn om keuzes te maken in hun portfolio. Afgezien daarvan: natuurlijk hebben de zorgverzekeraars een zorgplicht. Daarom zijn er ook zorgverzekeraars die zeggen dat de zorg voor de patiënt hoe dan ook vergoed wordt, ongeacht of de contractonderhandelingen al zijn afgerond en tot welke uitkomst die leiden. Verder kan het voldoen aan de zorgplicht ook betekenen dat een zorgverzekeraar de patiënt helpt om elders een behandeling te ondergaan als dit in het ziekenhuis van eerste keus op dat moment niet mogelijk is.

 3. Gijs van Loef
  Geplaatst op 28 november 2016 om 16:35 | Permalink

  Frank,
  Twee vragen:
  1. Is een gezondheidszorg denkbaar zonder zorgverzekeraars?
  2. Is een gezondheidszorg denkbaar zonder ziekenhuizen?
  hartelijke groet, in afwachting van je reactie,
  Gijs

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 november 2016 om 16:49 | Permalink

  Beide zijn nodig zo lang beide bestaan. Maar als je mijn blogs vaker leest, had je dit antwoord kunnen voorspellen.

 5. Gijs van Loef
  Geplaatst op 28 november 2016 om 16:50 | Permalink

  Dit is niet echt een antwoord, Frank.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 november 2016 om 18:55 | Permalink

  Curieus dat je er zo over denkt, want ik bedoelde het wel degelijk als een serieus antwoord. Maar goed, de vraag of we zonder ziekenhuizen kunnen is wel een interessante natuurlijk. Het antwoord dat ik daarover begon te formuleren, bleek bij nadere beschouwing leuk genoeg voor een nieuwe blog. Maar die is wel voor woensdag, want mijn blog voor dinsdag leverde ik eerder vandaag al in. Even geduld a.u.b. dus.

 7. Alberts
  Geplaatst op 28 november 2016 om 20:15 | Permalink

  FvW,
  is het niet heel simpel. De ZV heeft zorgplicht. De verzekerde heeft een polis met daarin bepaalde condities. Die verzekerde kan aan het einde van het jaar regelmatig niet terecht in het ziekenhuis van zijn keuze. Als die verzekerde dat wist is er geen probleem, dan staat het in zijn polis. Als die verzekerde het niet wist en niet kon weten is er een probleem. Als ik de berichtgeving van de Consumentenbond goed lees, speelt dat laatste hier.

 8. Ivo Knotnerus
  Geplaatst op 29 november 2016 om 13:22 | Permalink

  De vraag is niet of ZV’s het probleem van te lange eindejaars-wachtlijsten moeten oplossen. Dat moet. Het is hún zorgplicht. Daar heb je gelijk in, Patrick.

  Het punt dat Frank imho terecht aan de orde stelt, is de medeverantwoordelijkheid van de ziekenhuizen in het *ontstaan* van die wachtlijsten. Je zou denken dat ze na het afsluiten van een mogelijk krap contract als dollen gaan zoeken naar kostenbesparing (zinloze zorg, overbrengen van laagcomplex naar de eerste lijn, etc).

  Maar ja. Die reactie is zeldzaam (zeker niet totaal afwezig!) in de ziekenhuiswereld.

 9. anh jansen
  Geplaatst op 29 november 2016 om 16:58 | Permalink

  Ivo Knotnerus heeft RadarTV gemist blijkbaar:

  Daarin vraagt Rouvoet of de verzekeraars geen seintje kunnen geven als mensen een onzinnige AV hebben.

  Duh, je eigen cashcow slachten?

  Zo de verzekeraars, zo de ziekenhuizen, zo ieder normaal bedrijf in een kapitalistische leef en werkomgeving.

  Je gaat geen werk doen van anderen; de regisseurs van de zorg zijn de verzekeraars. Als die het niet aankunnen moeten zij hun opdracht teruggeven. Ze talmen nu al 10 jaar. Gaat dus niet gebeuren. Waarom niet? Omdat het hele systeemmodel hun eigen verdienmodel is! Ook verzekeraars zelf doen daarom geen stap teveel. De Minister bepaalt immers de budgetten. De Minister bepaalt hoeveel ziekenhuizen meer of minder mogen omzetten. Waarom zouden de verzekeraars zich dan druk maken over overheveling van Tweede naar Eerste lijn? Worden zij daar beter van? Neen. Dus doen zij niets! (en hoe zou dat dan moeten gezien EU wet en regelgeving inzake Mededinging? Keuzevrijheid voor de verzekerden? NZa en ACM toezicht? En de Minister die hier weer doorheen fietst?)

  Zo ook Ivo Knotnerus BV zelf. Gaat hij afzien van opdrachten omdat hij voor de ziekenhuizen/verzekeraars/overheid zijns inziens zinloze opdrachten moet uitvoeren en daardoor de zorg alleen maar meer op kosten jaagt?

  Of krijgen zorgeconomen en adviseurs geen jaarbudget opgelegd? Gewoon een open einde regeling? Uurtje, factuurtje?

  Prestatie bekostiging op zijn Nederlands gaat niet werken. Heeft nog nergens op de wereld gewerkt. Waarom dan wel in Nederland?

 10. Alberts
  Geplaatst op 30 november 2016 om 09:24 | Permalink

  heer Knotnerus,
  allereerst, ik ben niet Patrick Alberts, maar een andere Alberts.

  Verder sluit ik mij aan bij ANH Jansen. Het is vreemd dat van alle marktpartijen (ZV’s, patiënten) gedrag verwacht wordt dat hierbij past zoals voordelig inkopen, meer geld overhouden ‘voor de verzekerden’, voordelige/ aantrekkelijke polis uitkiezen die past bij jouw situatie, ruime vergoedingen etc. Behalve van zorgaanbieders, die worden geacht roomscher te zijn dan de Paus.