Van gezondheidszorg naar volksgezondheid

Zet gezondheidsdoelen in de wet, bepleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in haar nieuwe advies Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg. Het publieke debat gaat over gezondheidszorg, maar het zou juist ook moeten gaan over volksgezondheid.

Het advies laat zich lezen als een rechtstreeks vervolg op het pleidooi dat Marian Kaljouw (toen bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit) en Jochen Mierau (hoogleraar gezondheidseconomie) twee jaar geleden ook al hielden voor het wettelijk verankeren van collectieve gezondheidsdoelen. De motie die Kamerlid Attje Kuiken toen hierover indiende, kon rekenen op een Kamerbrede meerderheid.

Alle seinen staan dus dezelfde kant op. Terecht stelt RVS-voorzitter Jet Bussemaker nu dat het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord weliswaar een begin bieden voor het bevorderen van de volksgezondheid, maar dat ze nog teveel gericht zijn op het verminderen van zorg. Dat is niet genoeg, de aandacht voor volksgezondheid is daarmee nog niet structureel. ’Er is een Deltaplan voor de publieke gezondheid nodig, stelt de Raad. Ook dat pleidooi werd al eerder gehouden (zie Institute for Positive Health (iph.nl), zes jaar geleden alweer.

‘Moet daarvoor een gezondheidscommissaris worden aangesteld?’

Kortom, iedereen weet wel wat er moet gebeuren. En ook dat het niet primair moet gebeuren binnen de zorg, maar dat het vooral moet gaan om zaken als bestaanszekerheid, leefomgeving, milieu en onderwijs. Moet daarvoor een gezondheidscommissaris worden aangesteld, om te zorgen dat beter over de domeinen en de ministeries heen wordt samengewerkt? Of moeten de ministeries gewoon beseffen dat ze onder de streep allemaal dezelfde problemen hebben en dat ze die alleen samen kunnen oplossen? Daar zijn ze immers wel voor.

Delen