Veel voeten in de aarde

Podotherapeut Monique Janssen ‘schrok van de situatie’. Uit onderzoek onder 538 patiënten met een hoog risico voor voetproblemen bij diabetes bleken er 145 al een niet-genezende voetwond te hebben. Maar liefst 81 van hen waren nog niet in behandeling. Ze liepen al drie weken met die wond rond terwijl ze volgens de richtlijnen binnen twee weken moeten worden gezien.

Tot zover richtlijnen dus. Prachtig dat op papier staat hoe moet worden gehandeld om te voorkomen dat gezondheidsklachten verergeren – en in het geval van diabetes zelfs kunnen leiden tot amputatie – maar wat heb je eraan als in de praktijk niet volgens die richtlijn wordt gehandeld. Het is natuurlijk een geluid dat we wel vaker horen: richtlijnen schrijven is één, maar ze implementeren is vers twee.

Richtlijnen schrijven is één, maar ze implementeren is vers twee

Maar het verhaal wordt nog erger. De 64 patiënten die wel onder behandeling waren voor hun voetwond, waren niet altijd onder behandeling bij de juiste zorgverlener. Ze kregen thuiszorg of gingen naar een pedicure. Met andere woorden: ze kregen zorg van iemand die hun voetwond behandelde, maar die niet geschoold is om het onderliggend lijden te achterhalen dat die wond veroorzaakt. Dweilen met de kraan open.

Nog weer erger is dat dit onderzoek feitelijk alleen maar staaft wat iedereen allang wist, namelijk dat een enorme kwaliteitsverbetering (en dus een substantiële kostenbesparing) in wondzorg mogelijk is. Wim van der Meeren van CZ kaartte dit begin vorig jaar ook al aan. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg belichtte het in Het resultaat telt ziekenhuizen 2014. Nu nog handelen naar die kennis. Samenwerken dus zorgaanbieders, en je eigen beperkingen kennen.

Delen