Verantwoordelijkheid

Algemeen directeur Petra van Holst-Wormser van Zorgverzekeraars Nederland grijpt het debat in de Tweede Kamer over de Zorgverzekeringswet aan om te waarschuwen dat we niet moeten belanden in een scenario waarin patiënten door kostenstijgingen, eigen betalingen en overheidsbezuinigingen te maken krijgen met een gezondheidszorg die langzaam onbetaalbaar wordt. Een scenario dat een reële dreiging vormt, weten we dankzij het CBS. Dit stelt in zijn jongste prognose dat de autonome groei van de zorguitgaven voor de curatieve zorg toeneemt van 41 miljard euro in 2017 naar vijftig miljard in 2021.

Kwaliteitsindicatoren cruciaal om zorgkosten beheersbaar te houden

In haar brief aan de Tweede Kamer schetst Van Holst een aantal ontwikkelingen die een cruciale rol spelen om te voorkomen dat dit scenario werkelijkheid wordt. De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de medisch specialistische zorg bijvoorbeeld. De ontwikkeling van zorgstandaarden en uitkomstindicatoren in de GGz. De reden waarom zulke zaken belangrijk zijn is duidelijk: inzicht in kwaliteit is een essentieel sturingsinstrument, waarmee zorgverzekeraars op twee manieren kunnen omgaan. Ze kunnen het gebruiken als basis voor selectieve contractering, waarbij ze aanbieders die onder de maat presteren van contractering uitsluiten. Of ze kunnen zorgaanbieders uitdagen om zich op te trekken aan de best practices binnen hun discipline, zodat de kwaliteit van de zorg als geheel omhoog gaat.

Beide vormen een vruchtbaar instrument voor kostenbeheersing. Ten Holst heeft dan ook gelijk als ze schrijft dat goede kwaliteitsinformatie in de zorg cruciaal is voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. We hebben daarom meer van die informatie nodig. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de wetenschappelijke verenigingen, in samenwerking met de patiëntenorganisaties.

Delen