Verkeerde boodschap

De KNMP stelt dat de marktwerking niet naar behoren functioneert. Als bewijs voor deze stelling voert woordvoerder Rob Sebes (op Pw.nl) aan dat zorgverzekeraars niet doen wat ze zouden moeten doen: apothekers fatsoenlijk honoreren, zowel voor de geneesmiddelen als voor de zorgprestaties. Het is jammer om te moeten zeggen, maar de KNMP voert hiermee op de verkeerde manier de discussie. Of sterker nog: ze voert zelfs helemaal de verkeerde discussie.

Zijn de zorgverzekeraars er om de apothekers te bedienen en in leven te houden? Nee, de zorgverzekeraars zijn er om de belangen van hun verzekerden te dienen. Je kunt je afvragen of ze dat goed doen met het preferentiebeleid, dat nu volgens de berichtgeving op Pw.nl zo veel apotheken in financiële problemen brengt. Maar zolang er geen revolte komt van verzekerden die die preferente middelen niet meer pikken, genieten de zorgverzekeraars met dit beleid in ieder geval van hen het voordeel van de twijfel. En verandert er dus helemaal niets, zolang de apothekers alleen maar blijven roepen dat zij hierdoor in de problemen komen.

Apothekers hebben er al vaker voor gewaarschuwd dat het preferentiebeleid patiënten schaadt. Als ze daar écht een vinger achter krijgen, hebben ze een verhaal waarmee ze de zorgverzekeraars kunnen dwingen hun beleid aan te passen. De boodschap moet dan echter niet zijn: ‘Uw beleid brengt ons in de problemen en u hebt de plicht dat op te lossen’. De boodschap moet dan zijn: ‘Uw verzekerden lopen aantoonbaar schade op door het preferentiebeleid. Hier zijn de feiten’. Een paar voorbeeldverhalen van patiënten in het Acht Uur Journaal, Nieuwsuur en Pauw & Witteman doen dan de rest. Want boze verzekerden, daar zijn zorgverzekeraars doodsbang voor. Voor klagende apothekers niet, hoe terecht die dat ook mogen doen.

Delen