Verloskundigen in opstand

Op dit moment steunen ruim 6.000 cliënten en professionals in de geboortezorg de petitie met het verzoek aan minister Schippers om een herbezinning van de voorgenomen hervormingen van de geboortezorg. De petitie is een vervolg op de brief die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann eerder aan de minister stuurde.

 

De verloskundigen komen in opstand omdat de aanstaande hervormingen – de invoering van de integrale geboortezorg en integrale bekostiging – volgens hen een inbreuk opleveren voor het recht op zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen. Ze zijn bang dat de verloskundige uit de wijk verdwijnt en de zwangerschap en de baring worden gemedicaliseerd, doordat al het geld voor de geboortezorg straks door de verzekeraars bij de ziekenhuizen wordt gezet.

Vorige maand heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, ook namens Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, De Nederlandse Vrouwen Raad en De Geboorte Beweging, deze zorgen geuit in een brief aan minister Schippers. In navolging daarvan heeft ook de Tweede Kamer de minister om opheldering gevraagd.

De brief heeft een vervolg gekregen in de vorm van een Manifest en het landelijk actiecomité Keer het tij . Dit comité is op 31 januari een petitie gestart, die op dit moment meer dan 6.000 keer is getekend. Op Tweede Paasdag, maandagavond 28 maart 2016, organiseert Keer het tij in de Rode Hoed in Amsterdam een debat over de hervormingen in de geboortezorg.

Delen