Vertrek Gerlach Cerfontaine bij Vereniging VvAA

Gerlach Cerfontaine (74) neemt tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA op 6 oktober afscheid als bestuursvoorzitter. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Willem Veerman, huisarts en vice-voorzitter van het bestuur van VvAA.

In het afgelopen decennium heeft Gerlach Cerfontaine een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van Vereniging VvAA. Bart Janknegt, voorzitter van VvAA Groep: “Onder leiding van Gerlach is de Vereniging uitgegroeid tot een organisatie waar ruim 124.000 zorgverleners lid van zijn. Een partij die stáát voor zorgverlenend Nederland en waar niemand meer omheen kan. Wij zijn hem daar enorm dankbaar voor.”

Stem van zorgverleners

Cerfontaine was de afgelopen jaren de drijvende kracht achter de ontwikkeling van VvAA als stem van zorgverleners in Nederland. Onder zijn leiding zijn diverse grootschalige thema’s aangekaart die zorgverleners beletten hun beroep uit te oefenen. Zo gaf Cerfontaine, onder meer met zijn column ‘Het Roer Moet Om’ in VvAA magazine Arts en Auto, de aanzet voor de beweging (Ont)Regel de Zorg, die VvAA in samenwerking met Huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om in 2017 initieerde. Een beweging die ervoor zorgde dat de verlammende bureaucratie in de zorg éindelijk een plek kreeg op de politieke agenda. Ook maakte hij zich sterk voor het initiatief Zin in Zorg, een samenwerkingsverband van De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA, met als doel het werkplezier van de jongste generatie dokters te vergroten. Meer recent steunde Cerfontaine namens VvAA als adviseur de opzet van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg, een stichting die (familie van) zorgverleners die als gevolg van hun werk in de frontlinie van de coronazorg op de IC terechtkomen óf overlijden, een eenmalig financieel vangnet biedt.

Willem Veerman, vice-voorzitter VvAA en huisarts: “De passie van Gerlach voor de zorg én zorgverleners, is ongekend. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan onze bijna 100 jaar oude vereniging en de gedrevenheid waarmee hij ervoor zorgde dat de stem van onze leden op de voor hen cruciale thema’s werd gehoord.”

Delen