Voorsorteren op de toekomst

Apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl stelt in Pharmaceutisch Weekblad dat bij veel openbare apothekers nog de sense of urgency ontbreekt om in te spelen op de ontwikkelingen rond dure geneesmiddelen. Zij beseffen volgens hem onvoldoende welke enorme financiële belangen gemoeid zijn met het besluit de specialistische geneesmiddelen voor ziekenhuisverplaatste zorg onder het ziekenhuisbudget te brengen. Dit besluit is op 1 januari van kracht geworden voor TNF-alfaremmers, maar daarbij zal het niet blijven, waarschuwt Van den Bosch-Niestijl.

De overheveling van andere geneesmiddelen zal snel volgen en als de openbare apothekers daarop niet nu al voorsorteren, zullen ze veel omzet verliezen. En dan worden ze trouwens niet alleen in termen van omzet behoorlijk uitgekleed, maar ook op het gebied van werkinhoud. De innovatie – en dus de werkuitdaging – zit immers in de specialistische geneesmiddelen, niet in de generieken.

De openbare apothekers in de regio’s Zwolle en Deventer hebben het dus goed gedaan. Zij hebben afspraken gemaakt met de ziekenhuisapotheek (Zwolle) en de poliklinische apotheek (Deventer), waarbij ze de TNF-alfaremmers blijven leveren voor hun eigen patiënten. Doen ze dit goed, dan zijn ze ook meteen klaar om dezelfde rol te spelen voor de volgende groep specialistische geneesmiddelen die onder het ziekenhuisbudget wordt gebracht. Iedereen gelukkig: het ziekenhuis laat hiermee zien dat het ook buiten de ziekenhuismuren voor zijn patiënten kan zorgen. De openbare apothekers behouden belangrijke handel én hun profilering als aanbieders van specialistische zorg. En de chronisch zieke en multimorbide patiënt blijft verstoken van commerciële partijen die bij toerbeurt aanbellen om per ziektebeeld een geneesmiddel te overhandigen.

Delen