Vraag zonder antwoord

In de mei-editie van het tijdschrift Medische Oncologie spreekt ziekenhuisapotheker Dianne Hilarius de vrees uit dat de nu bestaande situatie in de medische oncologie, waarin wordt gewerkt met een prijsplafond, ertoe kan leiden dat een ziekenhuis tegen het einde van het jaar door zijn budget heen is en dus geen patiënten meer kan behandelen met één of meer oncologische middelen.

KWF kankerbestrijding komt nu met een soortgelijke waarschuwing: Zonder normen dreigt willekeur, stelt het. Er komen steeds nieuwe kankergeneesmiddelen op de markt, die levens kunnen redden of verlengen, of de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Maar toepassing van al die middelen kan al snel meer gaan kosten dan we hebben afgesproken ons voor deze zorg te kunnen veroorloven.

KWF gaat echter nog een flinke stap verder, door niet alleen een waarschuwing te geven, maar ook te stellen dat de overheid duidelijk moet vastleggen hoeveel geld een extra gewonnen levensjaar mag kosten. Helaas geeft Edith Schippers (VWS) niet thuis. Zij stelt dat de ziektekostenverzekering juist bestaat voor dure medicijnen die de verzekerde zelf niet kan betalen, maar ze stelt ook dat er grenzen aan zitten. “Waar die liggen en wanneer die bereikt zijn, dat is de vraag”, zei ze tegen de NOS.

Maar over het antwoord op die vraag gaat VWS dus niet nadenken, begrijpen we uit haar reactie.

Delen