Vrije vestiging specialist onder druk

Medisch specialisten dreigen hun positie van vrije ondernemer te verliezen als ze  na 2015 het declaratierecht kwijtraken. De Orde van Medisch Specialisten voorziet grote onrust, meldt Zorgvisie.

 

 

De vrijgevestigde medisch specialist dankt zijn positie als vrije ondernemer aan een vrijstelling van het ministerie van Financiën. Deze vrijstelling loopt in 2015 af. Eventuele voortzetting daarvan is afhankelijk van het recht van medisch specialisten om zelf rekeningen te sturen naar verzekeraars of patiënten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert in het concepadvies Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 om het declaratierecht voor artsen te laten vervallen. De NZa wil dat recht voorbehouden aan instellingen met een vergunning voor de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), omdat die eisen stelt aan de bedrijfsstructuur en controleerbare bedrijfsvoering. In de praktijk zijn dat ziekenhuizen, regiomaatschappen en zelfstandige behandelcentra. Het vrijlaten van het declaratierecht omschrijft de NZa als onwenselijk, omdat dit de mogelijkheid openlaat dat instelling en specialisten naast elkaar elk hun eigen deel van het tarief blijven declareren. Dan is er geen sprake van een integraal tarief, aldus de NZa.

Als het fiscaal ondernemerschap verdwijnt, ontstaat er een onduidelijke situatie over de rechtspositie van medisch specialisten. Ze komen dan in een fictief dienstverband. Ziekenhuizen kunnen aangemerkt worden als werkgever en te maken krijgen met navorderingen voor loonheffing en sociale verzekeringspremies. Medisch specialisten verliezen de fiscale voordelen van het vrije ondernemerschap.

De Orde van Medisch Specialisten voorziet grote onrust onder medisch specialisten als het ministerie van VWS het advies van de NZa overneemt. “Specialisten komen fictief in dienst, maar genieten niet de voordelen van een echt dienstverband. Er ontstaat onduidelijkheid over pensioenaanspraken”, verklaart Janko de Jonge, vice-voorzitter van de Orde . “De Orde wil deze chaos niet. Welk probleem lost de overheid hiermee op?”

Bron: Zorgvisie.

Delen