VvAA organiseert ledenbijeenkomst over borging ‘stemfunctie’

Het bestuur van Vereniging VvAA organiseert dinsdag 19 november van 19.30 – 21.30 uur een ledenbijeenkomst over het borgen van de functie van VvAA als stem van zorgverleners in Nederland.

Tekst: VvAA

Snel in gesprek

Met de bijeenkomst reageert het bestuur op de bezorgdheid van een aantal betrokken leden. Zij hebben aangegeven zeer veel waarde te hechten aan de manier waarop VvAA de afgelopen jaren hun stem heeft laten horen op voor hen cruciale thema’s als medisch beroepsgeheim, vrije artsenkeuze, bezieling en het terugdringen van de regeldruk. Een aantal van deze leden heeft een oproep gedaan tot de organisatie van een extra ALV. Het bestuur van VvAA wil daar echter niet op wachten en organiseert binnen twee weken een ledenbijeenkomst op locatie bij VvAA in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst staat de borging van de stemfunctie voor de toekomst centraal. Namens VvAA is het voltallige bestuur van de Vereniging alsmede de hoofddirectie van VvAA Groep aanwezig. Willem Veerman, vice-voorzitter Bestuur Vereniging VvAA: “We nemen alle signalen van leden serieus. We vinden het belangrijk zo snel mogelijk met deze betrokken leden in gesprek te gaan. Als na deze bijeenkomst een extra ALV op z’n plaats blijkt, dan organiseren we die.”

Aanmelden Via vereniging@vvaa.nl kunnen VvAA-leden zich aanmelden voor de bijeenkomst. Tevens zijn zij welkom om vragen die leven vooraf door te geven via dit adres.

Delen