VvAA retourneert 13 miljoen euro

Leden die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten via VvAA, krijgen gezamenlijk 13 miljoen euro provisiekosten terug. Dit is het tiende achtereenvolgende jaar dat VvAA de provisiekosten aan de leden retourneert.

Voor iedere AOV-polis rekent de verzekeraar een bedrag van 275 euro voor beheer, advies en begeleiding. Dat bedrag brengt VvAA in mindering op de retourprovisie die de verzekeraar aan VvAA betaalt. VvAA vindt dat de provisie die zij als intermediair ontvangt van de verzekeraar ten goede moet komen aan de premiebetalers, namelijk de leden die hun verzekering via VvAA hebben afgesloten.

Delen