VvAA verkoopt levensverzekeringsbedrijf aan a.s.r.

VvAA Groep B.V. (VvAA) en ASR Nederland N.V. (a.s.r.) zijn overeengekomen dat a.s.r. VvAA Levensverzekeringen N.V. overneemt. Met deze overname borgt VvAA een duurzame toegang voor haar ruim 120.000 leden tot levensverzekeringsproducten, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrenteproducten.

Naast een meerjarige samenwerking voor levensverzekeringen hebben VvAA en a.s.r. ook de intentie om de dienstverlening aan VvAA leden verder uit te breiden. Deze overname past binnen de strategie van a.s.r. om naast organische groei ook te groeien door gerichte overnames, en voldoet aan de strikte financiële criteria die a.s.r. aan overnames stelt.

De levensverzekeringenportefeuille bestaat uit circa 18.000 polissen. De jaarlijkse premie bedraagt € 28 miljoen en de technische voorzieningen hebben een omvang van € 430 miljoen. Er zullen 14 medewerkers overgaan van VvAA naar a.s.r. De overname heeft beperkte impact op de solvabiliteit en winst van a.s.r.

VvAA blijft, als collectief van zorgverleners, een totaalpakket aan producten en diensten aanbieden om zorgverleners te ontzorgen. Producten en diensten van het levensverzekeringsbedrijf worden vanaf nu in samenwerking met a.s.r. aangeboden. VvAA blijft voor alle producten en diensten adviseur en daarmee het aanspreekpunt voor haar leden.

Gelet op de krimpende markt voor levensverzekeringen heeft VvAA besloten om deze producten zelf aan te blijven bieden, maar niet meer zelf samen te stellen. Om die reden is VvAA een samenwerking aangegaan met een verzekeringsmaatschappij met een sterk aanbod van producten in de levensverzekeringenmarkt. Zo behoudt zij voor haar leden een stevig fundament. Daarnaast hebben leden in het kader van vermogensopbouw en bescherming behoefte aan producten op het gebied van Personal Finance. Verbetering en verbreding van de VvAA-strategie kan met deze strategische partner verder worden ingevuld.

Kees Brouwer, voorzitter hoofddirectie VvAA: ‘Bij de keuze voor a.s.r. hebben we meer elementen zorgvuldig gewogen, waaronder het ledenbelang en het belang van onze medewerkers. We willen onze leden een kwalitatief hoogwaardig totaalpakket van producten en diensten bieden met een optimale service. Daarnaast willen we goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de huidige VvAA collega’s van het levensverzekeringsbedrijf. Met deze partner kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening voor nu en in de toekomst garanderen en op VvAA-waardige wijze borgen.’

Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘Wij zijn blij met  de  keuze van  VvAA om het  levensverzekeringsbedrijf over te dragen aan a.s.r. Dit  is een bevestiging dat onze continue aandacht voor optimale klantbediening met hoogwaardige producten herkend en gewaardeerd wordt. Deze overname past binnen de strategie van  a.s.r.  voor  het  doen  van  gerichte  overnames. Wij staan klaar om samen met VvAA, als strategisch partner, het productaanbod voor  haar  leden  uit  te  breiden  en  verder  te verbeteren. Ik heet de klanten en medewerkers van VvAA van harte welkom.’

De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en een advies van de ondernemingsraad van VvAA. De ondernemingsraad van a.s.r. heeft een positief advies uitgebracht over de overname.

Delen