VVV-bonnen

In een vorige blog besprak ik hoe ver het gekomen is in de GGZ. Mensen die verplicht worden een vragenlijst in te vullen op straffe van een boete. Een omgekeerde wereld natuurlijk, volstrekt tegen het principe van informed consent. Je informeert een patiënt waarvoor je de vragenlijst wilt afnemen, hij moet toestemming geven om eraan mee te werken en niet mee willen werken mag niet van invloed zijn op de hulp die geboden wordt. Met andere woorden: je mag een patiënt niet straffen als hij niet meewerkt.

Na alle ophef die ontstond, haastte de directeur van Centiv zich om uit te leggen dat ze eigenlijk niet anders konden omdat de zorgverzekeraar grote kortingen toepast als ze niet een bepaald percentage voor- en nametingen ROM halen. Maar een boete was misschien wel wat te gek. En het was ook nog nooit echt opgelegd.

Je mag een patiënt niet straffen als hij niet meewerkt

Als alternatief werd voorgesteld een VVV-bon te verloten onder de juiste inzenders. Het wordt al gekker. Kunt u zich voorstellen dat er onder mensen die zich aanmelden voor een knieoperatie VVV-bonnen worden verloot als alternatief voor het krijgen van een boete, om medewerking te krijgen voor het invullen van vragenlijsten die met hun directe behandeling weinig van doen heeft?

De tweede kamer kan het ook niet geloven kennelijk, want D66 heeft kamervragen gesteld.

Ondertussen verscheen er ook nog een bericht van een jurist die zei dat het opleggen van een boete juridisch zeker tot de mogelijkheden behoort. Deze meneer heeft de stemming niet helemaal begrepen, dacht ik eerst, maar later dacht ik: Misschien snapt hij de stemming veel beter dan ik. Misschien ga ik nog uit van vertrouwen en vertrouwelijkheid en is het inmiddels gewoon een keiharde zakelijke overeenkomst, waarbij je persoonlijke gegevens moet afstaan. De advocaat van de Stcihting Benchmark sprak ook al van een morele plicht.

Centiv is ook echt niet de enige die patiënten onder druk zet. Diverse mensen hebben laten weten het niet aan te durven de ROM-vragenlijst niet in te vullen. Sommigen gaven aan overal een nul in te vullen. Nooit enig commentaar op gehad, wat al aangeeft, dat als er maar wat ingevuld is dan aan de eis van de zorgverzekeraar voldaan.

Serieus invullen, want anders moet je een administratievergoeding betalen!

Ook hierin loopt Centiv echter voorop. In de mail over ROM staat: ‘Naast de gemeten veranderingen, wil Centiv ook graag weten wat u van de door ons geboden behandeling vindt. Daarom ontvangt u aan het einde van de behandeling een extra vragenlijst. Deze vragenlijst vult u op dezelfde manier in als de ROM-vragenlijsten. Uw behandelaar ontvangt hiervan echter geen terugkoppeling. De gegevens die u invult kunnen wel worden ingezien, maar worden anoniem verwerkt. Vul de vragenlijsten in ieder geval altijd (serieus) in, zo voorkomt u dat bij u achteraf een administratievergoeding in rekening gebracht wordt.’

Euh?? Serieus invullen, want anders moet je een administratievergoeding betalen! Het ontbreekt er nog aan dat er staat dat je het ook positief moet invullen.

Wat een droevige vertoning om de gegevens maar binnen te krijgen. Centiv opereert hierin extra onhandig, maar het betreft natuurlijk de hele sector. Wat vindt een Commissie Mensgebonden Onderzoek (COMO) hier eigenlijk van? Ik ben benieuwd wat de minister nu weer zal antwoorden op de kamervragen en waarmee de partijen eind augustus aan zullen komen als alternatief voor de huidige ROM.  Iets beters dan VVV-bonnen mag ik hopen.

Delen