VZVZ oneens met standpunt VPH

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, VZVZ, is het absoluut oneens met de Landelijke Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) dat zij in strijd met de wet zou handelen met betrekking tot het Landelijk SchakelPunt. VZVZ zou conform het doorstartmodel werken. Het CPB, dat het model eind 2011 kreeg voorgelegd, zou hebben aangegeven daarin geen bijzondere risico’s te onderkennen.

Vanaf 1 januari 2013 bevat de verwijsindex van het Landelijke SchakelPunt (LSP, voorheen EPD) bovendien uitsluitend indexgegevens van patiënten die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven aan hun zorgverlener. Daardoor zou de zorgverlener niet in strijd met het beroepsgeheim handelen. VZVZ heeft dit de VPH in een brief laten weten en daarbij aangegeven dat de wensen van de VPH kunnen worden ingebracht in de verenigingsdemocratie van de VZVZ.

De huisartsen worden binnen de VZVZ vertegenwoordigd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de gebruikersverenigingen van de huisartsinformatiesystemen. VZVZ geeft aan bij de doorontwikkeling van het LSP voortdurend kennis te nemen van de maatschappelijke opvattingen over de zorginfrastructuur. Dit zou gebeuren zowel vanuit het politieke debat als vanuit maatschappelijke organisaties, waaronder dus ook de opvattingen van VPH zouden vallen.

Volgens VZVZ staat het huisartsen van de VPH vrij om zich wel of niet aan te sluiten. De VZVZ ziet dan ook geen enkele basis waarop de VPH juridische bezwaren zou kunnen maken tegen het handelen van de VZVZ.

 

Delen