Weer een nieuwe DLA voor de zzp’er?

Eind vorige eeuw startte ik, als zovelen destijds, bij een groot IT-bedrijf. Mijn eerste grotemensenbaan. Met alle andere ‘young professionals’ van mijn lichting luisterden we in een schemerige zaal naar een ellenlange  monoloog van een ervaren manager.

Na enige tijd collectief geeuwonderdrukken stond plotseling een mede-starter op: de allerkleinste van het stel met de wijsvinger omhoog. Wat meneer de grote manager bedoelde met al die DLA’s? De groep zweeg, de manager zweeg harder. Een pijnlijke stilte volgde. Wat de jongeman achter in de zaal daarmee bedoelde, vroeg de manager uiteindelijk, die toch niet zo alwetend bleek. ‘Nou’, zei de kleine man, ‘u gebruikt continu allerlei drieletterige afkortingen, DLA’s heten die. Ik ken de betekenis niet, de rest van uw nieuwe collega’s hier volgens mij ook niet. Erg jammer, meneer.’ Applaus (de zaal) en schaamrood (de kaken van de manager) volgden. Prachtig! Sindsdien krijg ik bij elke nieuwe DLA meer jeuk.

De OGV vervangt de DBA, die de VAR verving: huh?

Bij de zzp’er bijvoorbeeld. Daar cumuleert het, DLA-technisch. Hij ís er zelf een: een zelfstandige zonder personeel. En vroeger hád hij er een: de VAR, een verklaring arbeidsrelatie. En omdat toenmalig staatssecretaris Wiebes de maat bij de verhouding doel en middel even kwijt was, kwam hij vorige jaar met de volgende: de DBA. Verhuld in de Wet deregulering arbeidsrelaties. Die mislukte bij voorbaat al. Mogelijk komt het zelfs nooit tot handhaving.

Het nieuwe kabinet, zelf met twee DLA’s aan boord, kondigde daarom alweer een volgende systematiek aan om de zelfstandigheid van zzp’ers vooraf vast te stellen. Een construct dat boven- en onderkant van de arbeidsmarkt uit elkaar trekt: op zich een loffelijk streven. Laat de dokter zelf een keuze maken wat passend is voor de situatie. De zzp-paragraaf van het regeerakkoord rept daarnaast over de term opdrachtgeversverklaring. Die heeft nog geen naam, maar u en ik weten het al: die noemt iedereen straks de OGV. Zet daar maar een mooi flesje op!

Houd eerst maar rekening met een nieuw uitstel van de DBA-handhaving

Die OGV laat voorlopig echter nog op zich wachten. Complex dossier. Houd u eerst maar rekening met een nieuw uitstel van de DBA-handhaving. Horen we eerdaags vast meer over. Vast en zeker met een twist, want nog langer helemaal niks doen lijkt maatschappelijk niet te verkopen. Waarschijnlijk rekt men de term ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers (bij hen wordt officieel al wel gehandhaafd) op.  Met name ter bescherming van de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Nu moet je het ook bij de laagstbetaalden wel heel bont maken om kwaadwillend te zijn.

Maar belangrijker, nieuw kabinet: zorg voor een zorgvuldige uitwerking en introductie op het moment dat de OGV wel aan de beurt is! Meer onzekerheid kan onze arbeidsmarkt namelijk écht niet meer aan. De club van de nieuwe staatssecretaris, het D66 van Menno Snel, is dus géén DLA. Mogelijk een goed voorteken?

Delen