Wel of niet schenken

In mijn adviespraktijk sprak ik recent een 60-jarige huisarts die de mogelijkheden van het schenken van geld aan zijn kinderen wilde bespreken. Hij had een duidelijk doel voor ogen; fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk spaargeld schenken aan zijn drie kinderen. We begonnen het gesprek met stil te staan bij zijn huidige financiële situatie en zijn wensen en doelstellingen, zoals eerder met pensioen gaan. Meneer had een goedlopende huisartsenpraktijk en was de afgelopen jaren, onder meer door een ontvangen erfenis, in staat geweest om zo’n € 600.000,- te sparen. Het geld stond op diverse spaarrekeningen waar – u raadt het al – amper rente over vergoed werd. Dit was mede aanleiding om eens na te denken of hij dan niet beter zijn kinderen financieel kon ondersteunen.

Krijg eerst inzichtelijk of u de gelden niet zelf nodig heeft

Het is een herkenbare zorg: het spaargeld levert weinig op en daarnaast moet er ook nog eens flink vermogensrendementsheffing over worden betaald. In mijn werk merk ik dat er bij steeds meer leden behoefte bestaat om de kinderen financieel te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning, zeker nu het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker wordt. Een mooi streven en zeker iets om verder te verkennen. Maar wat veel leden zich niet altijd voldoende realiseren is dat, voordat zij gaan schenken, zij altijd eerst inzichtelijk moeten hebben of ze de gelden na pensionering niet zelf nodig hebben.

Voor de hierboven genoemde huisarts bleek dat, ondanks de goedgevulde spaarrekening, dit geld grotendeels nodig was om na pensioen zijn inkomens- terugval op te vangen om zijn huidige levensstandaard zo veel mogelijk te kunnen continueren. Kortom, waar de insteek van het gesprek was om aan de kinderen te gaan schenken, eindigde het gesprek met de conclusie dat vooralsnog schenkingen doen niet verstandig was.

 

Delen