Wel of niet vaccineren

Sinds twee jaar daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Martine de Vries (42), kinderarts en medisch ethicus in het LUMC, gaat hierover in gesprek met Anne-Marie van Raaij (67), klassiek homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).

Tekst: Martijn Reinink

Martine de Vries ‘Waarom zouden wij vaccinatieschade ontkennen?’

Martine de Vries (MdV): “Ik zie steeds meer ouders op de poli die kritisch zijn over vaccineren. Ze geloven de wetenschappelijke informatie van RIVM en consultatiebureaus niet meer. We leven in een tijd waarin het wantrouwen jegens overheidsinstanties groot is. En bij persoonlijke tegenslagen willen mensen een verklaring; dan wordt een ziekte die optreedt ná vaccinatie ineens veroorzaakt dóór vaccinatie. Toeval bestaat niet, er moet een schuldige zijn.”

Anne-Marie van Raaij (AvR): “Mensen zijn autonoom en doen niet meer wat de pastoor of dokter zegt. Ouders willen objectieve informatie om zelf een beslissing te kunnen nemen. Maar het RIVM geeft geen objectieve informatie, want het voert het beleid van de overheid uit met één doel: zo’n hoog mogelijke vaccinatiegraad halen. Op onze website presenteren wij wél die objectieve informatie, met wetenschappelijke bronvermeldingen. We dringen aan op onafhankelijk, zuiver placebogecontroleerd onderzoek van vaccinaties en de gezondheidstoestand van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen.”

MdV: “Wat bedoelt u met objectieve informatie? Dat is de crux van onze onenigheid. We genereren kennis vanuit verschillende paradigma’s en die zijn niet samen te brengen. Er zijn vele biomedische onderzoeken gedaan met groepen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Bijwerkingen worden bijgehouden en onderzocht. Gevaccineerde kinderen doen het beter en ze hebben ook een betere weerstand tegen andere infecties.”

AvR: “Er zijn kinderen die al praten en lopen en dat na vaccinaties ineens niet meer kunnen. Veel gevaccineerde kinderen zijn chronisch verkouden, krijgen slaapstoornissen of de ene oorontsteking na de andere. In Nederland wordt dat toeval genoemd. Ik wil het omdraaien: bewijs maar eens dat het niet door vaccinaties komt. Als kinderen in een ziekenhuis of bij de huisarts komen, wordt niet gevraagd wanneer ze zijn gevaccineerd. Waarom niet? Wij pleiten ervoor alle vaccinaties bij te houden in het elektronisch patiëntendossier.”

MdV: “Het is niet waar dat we niet naar de vaccinatiestatus vragen. Dat gebeurt wel. En de dokter heeft de verantwoordelijkheid alle bijwerkingen bij het Lareb te melden. Maar een relatie met de klachten die u noemt, is nooit aangetoond. Er zijn bijwerkingen, maar die zijn mild. En die wegen niet op tegen de ziektebeelden die we voorkomen.”

Anne-Marie van Raaij ‘Bewijs maar een dat het niet door vaccinaties komt’

AvR: “Die ziektebeelden worden overdreven. Neem het vaccin tegen de bof. Geïntroduceerd vanuit economische overwegingen. Zodat werkende ouders niet een week bij een ziek kind thuis hoeven te blijven.”

MdV: “Het is het bekende verhaal van de kritische prikkers: de ernst van het ziektebeeld bagatelliseren en angst zaaien met individuele verhalen over bijwerkingen. Het levert in deze tijd een voedingsbodem op om niet te vaccineren.”

AvR: “Die voedingsbodem ontstaat omdat mensen verhalen herkennen. Veel ouders twijfelen over vaccineren bij een tweede kind, omdat ze bij hun eerste kind hebben gezien hoe het op de vaccins reageerde. Er zijn ook collega’s van u die twijfels hebben. Een Amerikaanse nierspecialist viel het op dat drie patiënten met ernstig nierfalen net een griepvaccin hadden gehad. Zij wilde dat verder onderzoeken, maar kreeg geen toestemming van haar superieur. Waarom is er geen huisarts of kinderarts die voor zijn pensioen kritisch is over vaccineren? Het is einde carrière.”

MdV: “U suggereert dat wij vaccinatieschade stelselmatig ontkennen. Ik vraag me in alle oprechtheid af: waarom zouden wij dat doen? Kinderartsen willen kinderen zo gezond mogelijk door het leven leiden. Kan dat door preventie? Dan is dat de beste manier.”

AvR: “Wij gaan voor feiten. Het kinkhoest-, bof- en mazelenvaccin beschermt allang niet meer tegen de huidige bacteriën of virussen. Deze kinderziekten komen evenveel voor bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen en hoeven niet ernstig te zijn.”

MdV: “Ik heb ernstig zieke kinderen gezien met bacteriële hersenvliesontsteking, bij wie we ledematen moesten afzetten. En ook de recente mazelenepidemie was heel ernstig.”

AvR: “Het RIVM meldde drie overlijdens door die epidemie, maar wat het niet vermeldde was dat bij alle drie patiënten sprake was van onderliggend lijden. Dat is onvolledige informatie. Een flinke griep had ook fataal kunnen zijn.”

MdV: “Juist de groep kwetsbare kinderen die nog niet gevaccineerd is of door immuunstoornissen niet gevaccineerd kan worden, moeten we beschermen. Door te vaccineren en te voorkomen dat deze ziekten
in de populatie circuleren.”

AvR: “Voor de introductie van het eerste vaccin in de jaren vijftig was er sprake van groepsimmuniteit. Toen bouwden jong en oud op natuurlijke wijze voldoende immuniteit op. Nu met de vaccins niet meer. Die werken tien, hooguit twintig jaar. Bovendien waren de kinderziekten al vóór dat eerste vaccin, door betere leefomstandigheden en hygiëne, met 95 procent teruggedrongen. En dodelijk waren ze al niet meer.”

MdV: “Statistieken van het RIVM laten zien dat door preventie wel degelijk overlijdens en blijvende handicaps zijn voorkomen. Het frustreert mij als zorgverlener dat u op deze manier zo’n wantrouwen creëert.”

AvR: “Dat wantrouwen komt door onvolledige informatie. We vragen het RIVM artsen te trainen om negatieve effecten van vaccins te herkennen, maar in plaats daarvan krijgen ze een training om ouders te stimuleren het programma te volgen. We zijn blij dat het RIVM ons nu heeft uitgenodigd voor een overleg, waarbij onze tien aanbevelingen de agenda vormen.”

MdV: “Als je zo in twee paradigma’s spreekt, moet je accepteren dat je niet tot elkaar komt. Maar het is goed dat jullie in gesprek gaan. We moeten polarisatie, zoals die nu ontstaat, voorkomen. Want bij polarisatie delft de klassieke autoriteit altijd het onderspit.”

Delen