Wel of niet vaccineren

Sinds twee jaar daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Martine de Vries (42), kinderarts en medisch ethicus in het LUMC, gaat hierover in gesprek met Anne-Marie van Raaij (67), klassiek homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).

Tekst: Martijn Reinink

Martine de Vries ‘Waarom zouden wij vaccinatieschade ontkennen?’

Martine de Vries (MdV): “Ik zie steeds meer ouders op de poli die kritisch zijn over vaccineren. Ze geloven de wetenschappelijke informatie van RIVM en consultatiebureaus niet meer. We leven in een tijd waarin het wantrouwen jegens overheidsinstanties groot is. En bij persoonlijke tegenslagen willen mensen een verklaring; dan wordt een ziekte die optreedt ná vaccinatie ineens veroorzaakt dóór vaccinatie. Toeval bestaat niet, er moet een schuldige zijn.”

Anne-Marie van Raaij (AvR): “Mensen zijn autonoom en doen niet meer wat de pastoor of dokter zegt. Ouders willen objectieve informatie om zelf een beslissing te kunnen nemen. Maar het RIVM geeft geen objectieve informatie, want het voert het beleid van de overheid uit met één doel: zo’n hoog mogelijke vaccinatiegraad halen. Op onze website presenteren wij wél die objectieve informatie, met wetenschappelijke bronvermeldingen. We dringen aan op onafhankelijk, zuiver placebogecontroleerd onderzoek van vaccinaties en de gezondheidstoestand van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen.”

MdV: “Wat bedoelt u met objectieve informatie? Dat is de crux van onze onenigheid. We genereren kennis vanuit verschillende paradigma’s en die zijn niet samen te brengen. Er zijn vele biomedische onderzoeken gedaan met groepen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Bijwerkingen worden bijgehouden en onderzocht. Gevaccineerde kinderen doen het beter en ze hebben ook een betere weerstand tegen andere infecties.”

AvR: “Er zijn kinderen die al praten en lopen en dat na vaccinaties ineens niet meer kunnen. Veel gevaccineerde kinderen zijn chronisch verkouden, krijgen slaapstoornissen of de ene oorontsteking na de andere. In Nederland wordt dat toeval genoemd. Ik wil het omdraaien: bewijs maar eens dat het niet door vaccinaties komt. Als kinderen in een ziekenhuis of bij de huisarts komen, wordt niet gevraagd wanneer ze zijn gevaccineerd. Waarom niet? Wij pleiten ervoor alle vaccinaties bij te houden in het elektronisch patiëntendossier.”

MdV: “Het is niet waar dat we niet naar de vaccinatiestatus vragen. Dat gebeurt wel. En de dokter heeft de verantwoordelijkheid alle bijwerkingen bij het Lareb te melden. Maar een relatie met de klachten die u noemt, is nooit aangetoond. Er zijn bijwerkingen, maar die zijn mild. En die wegen niet op tegen de ziektebeelden die we voorkomen.”

Anne-Marie van Raaij ‘Bewijs maar een dat het niet door vaccinaties komt’

AvR: “Die ziektebeelden worden overdreven. Neem het vaccin tegen de bof. Geïntroduceerd vanuit economische overwegingen. Zodat werkende ouders niet een week bij een ziek kind thuis hoeven te blijven.”

MdV: “Het is het bekende verhaal van de kritische prikkers: de ernst van het ziektebeeld bagatelliseren en angst zaaien met individuele verhalen over bijwerkingen. Het levert in deze tijd een voedingsbodem op om niet te vaccineren.”

AvR: “Die voedingsbodem ontstaat omdat mensen verhalen herkennen. Veel ouders twijfelen over vaccineren bij een tweede kind, omdat ze bij hun eerste kind hebben gezien hoe het op de vaccins reageerde. Er zijn ook collega’s van u die twijfels hebben. Een Amerikaanse nierspecialist viel het op dat drie patiënten met ernstig nierfalen net een griepvaccin hadden gehad. Zij wilde dat verder onderzoeken, maar kreeg geen toestemming van haar superieur. Waarom is er geen huisarts of kinderarts die voor zijn pensioen kritisch is over vaccineren? Het is einde carrière.”

MdV: “U suggereert dat wij vaccinatieschade stelselmatig ontkennen. Ik vraag me in alle oprechtheid af: waarom zouden wij dat doen? Kinderartsen willen kinderen zo gezond mogelijk door het leven leiden. Kan dat door preventie? Dan is dat de beste manier.”

AvR: “Wij gaan voor feiten. Het kinkhoest-, bof- en mazelenvaccin beschermt allang niet meer tegen de huidige bacteriën of virussen. Deze kinderziekten komen evenveel voor bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen en hoeven niet ernstig te zijn.”

MdV: “Ik heb ernstig zieke kinderen gezien met bacteriële hersenvliesontsteking, bij wie we ledematen moesten afzetten. En ook de recente mazelenepidemie was heel ernstig.”

AvR: “Het RIVM meldde drie overlijdens door die epidemie, maar wat het niet vermeldde was dat bij alle drie patiënten sprake was van onderliggend lijden. Dat is onvolledige informatie. Een flinke griep had ook fataal kunnen zijn.”

MdV: “Juist de groep kwetsbare kinderen die nog niet gevaccineerd is of door immuunstoornissen niet gevaccineerd kan worden, moeten we beschermen. Door te vaccineren en te voorkomen dat deze ziekten
in de populatie circuleren.”

AvR: “Voor de introductie van het eerste vaccin in de jaren vijftig was er sprake van groepsimmuniteit. Toen bouwden jong en oud op natuurlijke wijze voldoende immuniteit op. Nu met de vaccins niet meer. Die werken tien, hooguit twintig jaar. Bovendien waren de kinderziekten al vóór dat eerste vaccin, door betere leefomstandigheden en hygiëne, met 95 procent teruggedrongen. En dodelijk waren ze al niet meer.”

MdV: “Statistieken van het RIVM laten zien dat door preventie wel degelijk overlijdens en blijvende handicaps zijn voorkomen. Het frustreert mij als zorgverlener dat u op deze manier zo’n wantrouwen creëert.”

AvR: “Dat wantrouwen komt door onvolledige informatie. We vragen het RIVM artsen te trainen om negatieve effecten van vaccins te herkennen, maar in plaats daarvan krijgen ze een training om ouders te stimuleren het programma te volgen. We zijn blij dat het RIVM ons nu heeft uitgenodigd voor een overleg, waarbij onze tien aanbevelingen de agenda vormen.”

MdV: “Als je zo in twee paradigma’s spreekt, moet je accepteren dat je niet tot elkaar komt. Maar het is goed dat jullie in gesprek gaan. We moeten polarisatie, zoals die nu ontstaat, voorkomen. Want bij polarisatie delft de klassieke autoriteit altijd het onderspit.”

7 Reacties Reageer zelf

 1. Catherine de Jong Catherine de Jong
  Geplaatst op 23 maart 2017 om 23:27 | Permalink

  Wat een slecht stuk. Een kinderarts die zich aan de regels van een wetenschappelijk debat houdt plaatsen tegen over een homeopaat die de fatsoensregels van zo’n debat aan haar laars lapt, dat is net zo iets als een beschaafde judoka in de ring gooien met een free fighter.
  Ik hoop dat A&A een dergelijke journalistieke blunder niet nogmaals begaat.

 2. Joep Scholten
  Geplaatst op 24 maart 2017 om 13:43 | Permalink

  Eind zeventig bezocht ik een apotheekhoudende huisarts. Hij had zijn praktijk met apotheek in een plaatsje dat aanschurkt tegen de Veluwse Byble Belt.
  ‘Vanavond weer spreekuur,’ merkte hij op en ik vroeg om uitleg. De opflikkering van weer een Polio-epidemie bezorgde hem extra werk. ’s Avonds draaide hij overuren. Ouders met hun kroost uit de buurgemeenten reden in het donker naar hem toe om hun kinderen te laten inenten.
  Natuurlijk stiekem, want je wilt geen gemakkelijk slachtoffer zijn van zo’n met hel en verdoemenis dreigende dominee die jou en je gezin ten overstaan van de godvrezende gemeente te kakken zet.

  Van de week las ik in het Cultuur historische tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, Oer, een interessant artikel over ‘pestbosjes’. Dat zijn ergens in een open veld oprijzende bosjes waar men vroeger het vee begroef dat stierf aan bijv. veepest.
  Dat soort ziektes veroorzaakte eeuwenlang veel narigheid. Tot een slimme molenaarsknecht, kastelein en tenslotte veehandelaar, maar vooral autodidact, Geert Reinders, een verband legde. Hij begon te experimenteren met zijn eigen vee en werd zo een van de grondleggers van de immunologie.

  In 1774 schreef hij aan Willem V van Oranje een brief daarover. De resultaten van zijn onderzoek werden in het Engels vertaald en gezonden aan de Royal Society te Londen.
  Zeer aannemelijk is dat die gegevens zijn gebruikt door Edward Jenner bij de ontwikkeling van de koepokkeninenting.

  Wat mij altijd zo intrigeert, en nog veel meer irriteert, is dat de zich als Messias openbarende figuren in het alternatieve circuit zo volstrekt vrij zijn van enig historisch besef. In plaats van dat te bestuderen roepen ze liever iets van hun kansel. Daarbij steeds prettig inspelend op angst en onwetendheid. Er zijn nu eenmaal dolende zielen genoeg bij wie de ‘enig echte waarheid’ een vruchtbare bodem valt.
  Voor de schade die dit veroorzaakt zijn ze natuurlijk nooit aanspreekbaar, laat staan verantwoordelijk.

  Enge dame, die mevrouw Anne- Marie.

 3. Herma Konings
  Geplaatst op 2 april 2017 om 12:48 | Permalink

  Integenstelling tot de enorme bijsluiter die in een doosje paracetamol zit wordt er bij welk vaccin dan ook nooit een bijsluiter gegeven. Als je die zou opvragenda en toch eens aandachtig zou moeten lezen vind je een duidelijke waarschuwing dat gevaccineerden enige tijd besmettelijk zijn voor hun omgeving! Dat is logisch want er wordt een verzwakt, levend virus ingespoten. En dat niet alleen, talloze toxische adjuvants als aluminium, formaldehyde, menselijk en dierlijk DNA enz. En zo zijn de ‘polio – epidemieën” in die zgn. Biblebelt ook ontstaan! Het was een tegen polio gevaccineerd meisje dat de ziekte heeft verspreid. Uiteraard ook aan niet gevaccineerden. En juist die niet gevaccineerden , met hun veel sterker immuunsysteem, konden deze ziekte weer overwinnen. Maar alle media hebben dit moeten verzwijgen. Bewijzen zijn er voldoende maar worden angstvallig oneer het vloerkleed geveegd. Ook de recente bof-epidemie en de huidige Mazelenepidemie zijniet ontstaan dóór daarvoor gevaccineerdeen personen. Vraag en lees de bijsluiter. Artsen weten dit niet….

 4. Herma Konings
  Geplaatst op 2 april 2017 om 12:56 | Permalink

  Correctie: de huidige mazelenepidemie wordt veroorzaakt dóór gevaccineerden…..
  Nog een voorbeeld?
  …..” Tekst bijsluiter waterpokkenvaccin Provarivax (Ndl/B):
  Personen die dit vaccin hebben gekregen moeten gedurende 6 weken na de vaccinatie nauw contact met personen die mogelijk een hoog risico lopen vermijden, want deze personen kunnen het risico lopen waterpokken op te lopen van de persoon die werd gevaccineerd. In de volgende gevallen moet men extra voorzichtig zijn:
  − indien u na de vaccinatie in contact komt met iemand die binnen een van de volgende categorieën valt:
  * mensen met een verzwakt immuunsysteem.
  * zwangere vrouwen die nooit varicella hebben gehad.
  * pasgeboren baby’s wiens moeder nooit varicella heeft gehad.
  Deze personen kunnen het risico lopen waterpokken op te lopen van de persoon die werd gevaccineerd.
  DUS, gevaccineerden zijn besmettelijk voor hun omgeving…”

 5. Herma Konings
  Geplaatst op 2 april 2017 om 13:00 | Permalink

  Nog meer bewijzen?
  Wat zit er in een vaccin?

  In een bijsluiter zien we dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de ‘werkzame bestanddelen’ en de ‘andere bestanddelen’.

  De werkzame bestanddelen van een vaccin zijn:

  1. Antigenen: dit zijn levende, verzwakte of gedode bacteriën en virussen die verondersteld worden de ziekte te veroorzaken.
  En de andere bestanddelen zijn onder andere:

  2. Adjuvants: hulpstoffen om de productie van antilichamen te versterken, bijvoorbeeld aluminiumfosfaat of squaleen.
  3. Chemische conserveermiddelen: zoals 2-phenoxythanol, formaldehyde.
  4. Chemische stabiliseermiddelen: gehydroliseerde gelatine, monosodium glutamaat of phenol.
  5. Additieven om te verdunnen of emulsiefiëren: bijvoorbeeld polysorbaat 80.
  6. Antibiotica: bijvoorbeeld neomycin, streptomycin.
  7. Vervuilingen: bijvoorbeeld onbekende virussen, of erfelijk materiaal (stukjes RNA en DNA) afkomstig van het medium waarop vaccins gekweekt worden.
  8. Water: hierin worden de ziekteverwekkers, chemische en andere ingrediënten van het vaccin opgelost, zodat ze makkelijk ingespoten kunnen worden. 1Bron: ‘Adverse Effects of Adjuvants in Vaccines’, Viera Scheibner http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html

 6. Herma Konings
  Geplaatst op 2 april 2017 om 13:06 | Permalink

  En dan tot slot nog dezel overdenking van iemand van de ‘ anti-vaccinatie brigade

  ‘Angst verspreidt zich sneller dan een virus’

  De ongekende mediagolf van de laatste weken (en dan vooral vandaag) gaat met name over de groeiende, onterechte!, angst voor die ‘dodelijke’ kinderziekte mazelen (een stelling die door overheden, instanties en pers uitentreuren herhaald en aangewakkerd wordt).

  Hoe is het eigenlijk zover kunnen komen dat ongevaccineerde kinderen als een gevaar voor de samenleving worden neergezet?

  Zelf denk ik dat we de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) hiervoor verantwoordelijk kunnen stellen.

  Even op een rijtje mijn gedachten hierover:

  * In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (bron Nationaal Kompas). Dit dus VOOR de invoering van het losse mazelenvaccin in 1976 en de BMR in 1987…
  * Rond 2010 heeft de WHO hun doelstelling bekend gemaakt om mazelen wereldwijd tegen 2015 ‘uit te roeien’.
  * Omdat dit niet lukte, werd het een paar keer bijgesteld, eerst naar 2017 en volgens de laatste berichten naar 2020.
  * Om enig inzicht te krijgen in het mondiale vaccinatiegebeuren is het van groot belang te beseffen dat overheden en gezondheidsinstanties onder constante druk staan van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), die de 194 lidstaten van de Verenigde Naties non-stop op het hart drukt de beoogde vaccinatiegraad (95%) na te streven. Bovendien hebben de VN hiervoor getekend én betaald.
  * Treffend voorbeeld hiervan is dat tijdens de mazelenepidemie halverwege 2013 het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – coördinerend met de WHO –  aan de bel trok en een waarschuwing naar de lidstaten deed uitgaan, dat ze de nodige maatregelen moésten nemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit betekent dat al die grootschalige campagnes en media-aandacht met een bepaald vooropgezet doel naar buiten worden gebracht.  En elke lidstaat zal natuurlijk alles uit de kast halen om aan deze eisen tegemoet te komen.
  * Dat ongevaccineerde kinderen sinds kort als een gevaar beschouwd worden, is dus vrij recent. Nog niet zo heel lang geleden werd dit nooit als argument gebruikt.

  Zolang de overheid, de farmaceutische industrie en gezondheidsautoriteiten ons NIET kunnen garanderen dat vaccins 100% veilig zijn, zullen steeds meer goed geïnformeerde ouders zich verzetten tegen een ‘opgedrongen’ vaccinatiebeleid.
  Zolang men uitgaat van een ‘acceptabel risico’ wanneer sprake van ongewenste bijwerkingen en zelfs sterfgevallen, zullen de autoriteiten rekening moeten houden met tegengas van een snel groeiende groep kritische burgers.

  Afsluitend met mijn favoriete citaat:
  ‘We zouden allemaal beter af zijn als de medische sector zich weer meer ging richten op zijn oorspronkelijke missie, namelijk hulp bieden aan zieken en gezonde mensen met rust laten.’
  Dr. H. Gilbert Welch (auteur Overdiagnosed 2012)

 7. Joep Scholten
  Geplaatst op 3 april 2017 om 13:11 | Permalink

  Ergens in die eis van ‘100% garantie’ schuilt het grote misverstand.

  In de gezondheidszorg bestaat 100% namelijk niet. Net zo als in andere zaken die te maken hebben met het leven. Of je moet de 100% zekerheid van ooit een keer het leven verlaten als referentiekader willen zien.