Wennen aan digitale toekomst

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De initiatieven die het ministerie van VWS de komende tijd gaat ondernemen en ondersteunen, moeten ertoe leiden dat digitale zorg een vast onderdeel is en blijft van de zorg, stelt minister Tamara van Ark. Dat het op dit moment een vast onderdeel van de zorg is, kan niemand ontkennen. Maar regeren is vooruitzien, dus het is logisch dat Van Ark ook kijkt naar de toekomst.

Ze is niet de enige binnen VWS die benadrukt dat digitale zorg een regulier onderdeel van de zorg moet blijven. In ICT&Health vertelt secretaris generaal Erik Gerritsen over het initiatief tot een tijdelijke versnellingsimpuls, waarin ook de zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en koplopers in de toepassing van digitale zorg van de partij zijn. Gerritsen zegt te verwachten dat er nog maar weinig zorgaanbieders zijn die de slag naar meer digitale zorg niet willen maken. De argumenten die hij hierbij noemt – de groeiende zorgvraag en de arbeidsmarkt – snijden hout.

‘Nog maar weinig zorgaanbieders die de slag naar meer digitale zorg niet willen maken’

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, voegt hier terecht aan toe dat de patiënt moet worden meegenomen in dit verhaal. De peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties laat zien hoe belangrijk dit inderdaad is, en hoezeer het type zorg en de fase van het zorgtraject een rol spelen. Kankerpatiënten willen bij de intake, een slechtnieuwsgesprek en het bespreken van behandelopties liefst een fysieke afspraak, blijkt uit die peiling. Maar tegelijkertijd laat ook NFK er geen misverstand over bestaan dat ze potentie ziet in digitale zorg. Het is nog wennen, maar de geesten worden er langzaamaan wel rijp voor. Dus is het logisch dat VWS er nu extra aandacht aan geeft.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Bert Rensen
  Geplaatst op 16 december 2020 om 19:58 | Permalink

  Een heel goede ontwikkeling! In afstemming met de Patiëntenfederatie riep Zilveren Kruis al in juni van dit jaar de minister op om patiënten het keuzerecht op digitale zorg te geven. Zie: https://www.zilverenkruis.nl/overons/pers/geef-patienten-mogelijkheid-voor-digitale-zorg-te-kiezen

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 december 2020 om 21:37 | Permalink

  Dat keuzerecht is een goede zaak inderdaad. Patiënten kunnen deze ontwikkeling een sterke impuls geven.

 3. M. van der Bergh
  Geplaatst op 16 december 2020 om 22:30 | Permalink

  Begrijp ik nu goed dat e-health heeft geleid tot minder patient delay, op het moment dat e-health dat het beste waar had kunnen maken?
  Hebben patienten baat gehad bij e-health bij deze COVID crisis?
  Minder vertraging bij de diagnose van ernstige pathologie?
  Minder morbiditeit en mortaliteit dankzij e-health? Dankzij videoconsulten?
  Wat is de verhouding tussen “reguliere” consulten en ” e-consulten” ?
  Wat heeft dat opgeleverd?

  Graag bronnen in geval van antwoord.
  ( Feiten dus. Geen meningen. )

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 december 2020 om 22:47 | Permalink

  Toepassing van eHealth voor diagnostiek van ernstige pathologie? Nee, eHealth is geen Haarlemmerolie. Maar denk eens terug aan de eerste fase van de coronapandemie, waarin patiënten niet meer naar de huisarts of het ziekenhuis durfden. In die fase heeft eHealth deze mensen een kans geboden om toch in contact te komen met hun huisarts. En het heeft artsen de kans geboden om in contact te blijven met hun patiënten met bijvoorbeeld MS of ziekte van Parkinson.
  Denk los van de coronapandemie bijvoorbeeld aan mijnIBDcoach, de toepassing die artsen en patiënten verloste van wat de arts die het initieerde “Hallo tot ziens”-consulten noemde. Of denk aan bijvoorbeeld diabetespatiënten die door zelfmonitoring met controle op afstand door de behandelaar meer eigen regie krijgen en dus de mogelijkheid krijgen hun ziekte aan te passen aan hun dagelijks leven, in plaats van andersom.
  Voor minder morbiditeit en mortaliteit biedt eHealth geen oplossing. Kijk daarvoor liever naar de mogelijkheden die data science kan bieden. Ook een buitengewoon boeiende ontwikkeling waar de zorg heel veel mee te maken gaat krijgen.

 5. M. van der Bergh
  Geplaatst op 16 december 2020 om 23:02 | Permalink

  Feiten graag.
  Geen meningen of uiteenzettingen.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 december 2020 om 23:18 | Permalink

  Ah, reeds bestaande eHealth-toepassingen zijn geen feiten. Ik snap het.