Wet inzage medisch dossier succesvol tegengehouden

De wet die zorgverzekeraars toestemming geeft om patiëntendossiers in te zien lijkt geen meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen en zal daarom vanavond waarschijnlijk niet in stemming gebracht worden. VvAA-directeur Edwin Brugman noemt dit een groot succes.

Volgens VvAA-directeur Edwin Brugman beoogt de wet (Wet marktordening gezondheidszorg) dat zorgverzekeraars – zonder toestemming vooraf van patiënten – medische dossiers in kunnen zien. “Dat gaat heel ver”, stelt Brugman. “In een tijd dat privacyregels – terecht – steeds strenger worden, zouden we de sluizen open zetten voor deze grote private partijen.”

Zorgverzekeraars willen bij een vermoeden van fraude een medisch dossier kunnen inzien. Volgens Brugman is dat niet proportioneel. Het gaat volgens hem om een minimaal bedrag vergeleken bij het gehele zorgbudget, wat niet in verhouding staat tot deze inbreuk op de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim. Brugman stelt dat zorgverzekeraars een vermoeden van fraude bij het OM kunnen melden, die de zaak dan kan onderzoeken. “Het is goed dat de Eerste Kamer deze wet tegenhoudt, het is weer redding van het medisch beroepsgeheim.”

Brugman maakt zich ook druk over de framing dat ongecontracteerde zorgprofessionals meer zouden frauderen. “Dat blijkt uit geen enkel onderzoek. Zorgprofessionals willen geen contract vanwege de enorme regeldruk. Daar zouden de zorgverzekeraars zich beter voor kunnen inzetten.”

 

Delen