Wijzigingen op HR- en arbeidsrechtelijk gebied op een rij

Praktijkhouders met personeel krijgen in 2022 te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving die gevolgen (kunnen) hebben voor hun personeelszaken en salarisadministratie. VvAA-jurist arbeidsrecht Sule Karagan en Jean-Paul van Bemmel, specialist salarisadministratie bij VvAA, geven toelichting. 

Tekst: Martijn Reinink

Verplichting tot transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet Nederland de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving hebben omgezet. Hoe dit exact eruit gaat zien en of er bijvoorbeeld afbouw- of overgangsregelingen komen, is nog niet bekend. Uit de Europese richtlijn kunnen we al wel halen dat de informatieverplichting richting nieuwe werknemers wordt uitgebreid, wat gepaard zal gaan met extra administratie. Verder zal de werkgever straks opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen – op grond van de wet of een cao – kosteloos moeten aanbieden, tijdens werkuren. Ten slotte mag er geen verbod op nevenwerkzaamheden meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgeval. Zodra duidelijk is hoe de implementatiewetgeving er concreet uit gaat zien, stellen wij VvAA-leden hiervan op de hoogte. Voor werkgevers die bij VvAA hun personeels- en salarisadministratie hebben ondergebracht, voeren we de wijzigingen uiteraard tijdig door. 

Weer hoge WW-premie bij 30 procent overwerk

Vanaf volgend jaar moeten werkgevers weer de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze zogenaamde ‘30 procent herzieningsregeling’ bestaat sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking trad in 2020 en werkgevers een lage (bij vaste contracten) of hoge WW-premie (bij flexibele contracten) afdragen. In 2020 en 2021 heeft het kabinet deze herzieningssituatie opgeschort, omdat er met name in de zorg door COVID-19 extra overgewerkt werd, maar in 2022 is de regeling weer van kracht. Overigens dalen zowel de lage als de hoge WW-premie volgend jaar licht, beide met een half procentpunt.

Sneller medezeggenschap voor flexibele krachten

Door wijzigingen in de Wet op de ondernemings-

raden krijgen flexkrachten vanaf 2022 sneller medezeggenschap. Flexkrachten bouwen straks na 15 maanden (is nu 24 maanden) medezeggenschap op in de onderneming; drie maanden daarna verwerven zij zowel actief (is nu zes maanden) als passief (is nu twaalf maanden) kiesrecht. Voor een gemiddelde paramedische of tandartspraktijk zal dit geen gevolgen hebben, maar voor een grotere zorgonderneming met veel flexkrachten kan dit betekenen dat zij eerder een OR moeten instellen, en voor bestaande ondernemingsraden dat zij hun OR-reglement moeten aanpassen.

Deels betaald ouderschapsverlof

Nu is ouderschapsverlof nog onbetaald, maar vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers die ouderschapsverlof opnemen recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 50 procent van hun dagloon, voor een periode van negen weken. Dit deels betaalde verlof moet men opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Oók ouders van kinderen die voor de ingangsdatum zijn geboren, maar op 2 augustus nog niet de leeftijd van één jaar hebben bereikt, kunnen aanspraak maken op deze uitkering. Voor werkgevers zijn hiermee geen kosten gemoeid, maar het zou kunnen dat een werknemer door deze uitkering eerder besluit ouderschapsverlof te nemen. Werknemers die ouderschapsverlof willen opnemen, moeten dit twee maanden voor het verlof ingaat, schriftelijk kenbaar maken aan de werkgever.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek van scholingskosten

Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om scholingskosten fiscaal af te trekken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling: Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). Vanaf 1 maart kunnen zowel werkenden, niet-werkenden als zelfstandigen tot 1.000 euro per jaar aan STAP-budget bij het UWV aanvragen voor scholingsactiviteiten. Jaarlijks kunnen er twee- tot driehonderdduizend subsidies worden toegekend. Elke twee maanden is er ruimte voor een deel daarvan.

Delen