Wijzigingen WW-premie niet gunstig voor flexibele arbeid

Met de invoering van de WAB op 1 januari kent de WW-premie een laag en een hoog tarief. Voor paramedische werkgevers die veelal met flexibele krachten werken, betekent dit dat zij al snel aanzienlijk meer WW-premie gaan betalen. 

Tekst: Martijn Reinink

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken, is met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de sectorafhankelijke WW-premie vervangen door een WW-premiedifferentiatie. Vanaf dit jaar betalen werkgevers 2,94 procent WW-premie voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd mét een vaste arbeidsomvang. Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en/of zonder vaste arbeidsomvang betalen zij 5 procent meer WW-premie: 7,94 procent. Dat is 3,87 procent meer dan vorig jaar. 

In de paramedische eerste lijn werken veel medewerkers op basis van een variabele beloning, gebaseerd op de omzet die zij realiseren. “Of een vaste arbeidsbeloning óók een vereiste is voor het lage WW-tarief, naast de onbepaalde tijd en vaste arbeidsomvang, daarover is de Belastingdienst tot nog toe niet duidelijk”, zegt Jean-Paul van Bemmel, salarisspecialist paramedisch bij de VvAA Werkgeversdesk. 

Zorgen onder fysiotherapeuten 

Tijdens een informatieavond over de WAB die VvAA eind 2019 organiseerde voor fysiotherapeuten  – in samenwerking met KNGF en People & Payment – bleek dat deze groep paramedici zich hier grote zorgen over maakt. “De keuze voor flexibiliteit in deze sector is niet voor niks”, weet Van Bemmel. “De marges zijn niet zo groot. Iemand met een vast salaris in dienst nemen, is best een risico als het aantal patiënten uiteindelijk tegenvalt. Maar wie aanspraak wil maken op het lage WW-tarief, zou in elk geval een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vastgelegde arbeidsomvang overeen moeten komen met een medewerker.” 

Bij een arbeidsduur van minder dan 35 uur per week mag het totaal van alle uitbetaalde uren niet meer dan 30 procent naar boven afwijken van wat in het contract staat. Uitkomen op minder uren dan vastgelegd, mag sowieso niet. “Anders wordt namelijk alsnog het hoge tarief toegepast over het hele jaar”, zegt Van Bemmel. “Bij een reële kans op een grote afwijking is het daarom verstandig om bij de arbeidsovereenkomst een addendum op te stellen voor eventuele wijzigingen.”

Op 7 januari 2020 hebben VvAA en KNGF een webinar gehouden over dit onderwerp. Hier kunt u dit webinar terugkijken. Op vvaa.nl/landingspagina/wijzigingen-wab vindt u meer informatie over de WAB.

Delen