‘Zbc’s moeten krachten bundelen’

Zbc’s moeten gezamenlijk overleggen met zorgverzekeraars om een terugbetalingsregeling te treffen voor de in 2012 te veel gedeclareerde zorg. Dat vindt directeur Risicomanagement voor de Gezondheidszorg bij VvAA, Erik Drenth.

 

 

Zorgvisie.nl meldde onlangs dat veel kleine zelfstandige klinieken (zbc’s) in zwaar weer dreigen te komen nu ze te veel gedeclareerde zorg moeten terugbetalen. Het gaat daarbij om zorg die in 2012 boven de in het Bestuurlijk Akkoord gestelde productieplafonds uitkwam. In dat jaar gingen de nieuwe DOT’s in en duurde het lang voordat zorgverzekeraars hun administratie gereed hadden. Erik Drenth: “Veel klinieken kregen pas laat in dat jaar hun contract met zorgverzekeraars en worden nu, anderhalf jaar later, geconfronteerd met een terugbetalingsverplichting die nauwelijks te managen is.” Zo gelden de productieplafonds per afzonderlijk contract en niet voor de totale omzet van de kliniek. “De gevolgen zijn – zeker voor de kleinere klinieken – relatief groot”, vertelt Drenth. “Daar waar klinieken belangrijk zijn voor vernieuwing in de zorg, zie je dat de financiële ruimte om te innoveren voor veel klinieken steeds kleiner wordt. Een zorgelijke ontwikkeling.”

VvAA adviseert zbc’s gezamenlijk te overleggen met zorgverzekeraars om voor de terugbetaling een oplossing te vinden. Drenth: “Het is beter om als klinieken gezamenlijk de dialoog aan te gaan met de zorgverzekeraar dan elke kliniek individueel. Zo ontstaat een gelijkwaardiger discussie. Bovendien moeten zbc’s binnenkort ook weer met de zorgverzekeraar om de tafel om over het contract voor 2015 te onderhandelen.”

Delen