Zet onzekerheid om in zekerheid

Volgend jaar worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp, ouderenzorg en de arbeidsondersteuning van jonggehandicapten. Ook voor zorgprofessionals verandert er veel. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is optimistisch. “Ik verwacht meer snelheid en efficiëntie.”

Tekst: Roel Notten | Beeld Nout Steenkamp

 

Annemarie Jorritsma (63), burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), was “blij verrast” dat de overheveling van zorgtaken op 1 januari 2015 een belangrijk thema was rond de gemeenteraadsverkiezingen. Want hoewel de wet nog niet door de Tweede en Eerste Kamer is geloodst en de transitie voor veel burgers nog een ver-van-mijn-bed-show is, weet Jorritsma één ding zeker: er gáát gedecentraliseerd worden. Voor haar is uitstel geen optie. “Laten we in vredesnaam doorgaan, want we zijn al zo ver. Als je nu gaat uitstellen, loopt alle energie uit het proces. Want dan hoef je plotseling niet meer snel en doe je even niks. En dat is niet goed. De sector weet het, de gemeenten weten het, laten ze in Den Haag opschieten en zorgen dat die wetgeving er tijdig komt. De Jeugdwet is inmiddels al wel vastgesteld, de Wmo nog niet. Als de wet pas na het zomerreces wordt afgerond, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dat is eigenlijk te laat.”

Als voorzitter van de VNG is Jorritsma er veel aan gelegen dat de transitie soepel verloopt en dat mensen die zorg nodig hebben er niks van merken. “Het is van het allergrootste belang dat huisartsen betrokken raken, want zij spelen in de transitie een heel belangrijke rol. Maar als de onderzoeken juist zijn, hebben huisartsen nog geen beeld van wat er gaat gebeuren. Dat wordt dan hoog tijd. Ze moeten zo snel mogelijk contact zoeken met hun gemeente om afspraken te maken.”

Lees verder (pdf).

05-2014p010-013

Delen