Ziekenhuis in bedrijf

De Nederlandse ziekenhuiswereld betreedt interessant nieuw terrein nu Siemens zich heeft gemeld als de nieuwe eigenaar van de operatiekamers van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis voor de periode van tien jaar. Meerjarenafspraken tussen technologiebedrijven en ziekenhuizen voor het gebruik van medische apparatuur zagen we al eerder, maar in dit geval is het bedrijf volledig eigenaar van de nieuwbouw en neemt het dus alle risico’s van het ziekenhuis over.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet alleen maar voordelen in de deal: het ziekenhuis heeft het gebouw niet meer in eigendom en eventuele afhankelijkheid van een producent is ‘geen probleem’.

Ondertussen worden over die afhankelijkheid op Twitter toch wel degelijk al de eerste vragen opgeworpen. Een Twitteraar vraagt zich ook af of dit mogelijk het begin is van duurdere zorg. Siemens is immers een bedrijf dat aandeelhouders tevreden moet stellen. Een ander zegt te willen weten wat de deal achter de deal is en hoeveel invloed Siemens nu heeft op de inhoud van de zorg. Het zou me niet verbazen als de zin “Over de verdere financiële details doen de twee partijen geen uitspraken” in de berichtgeving aanleiding is tot Kamervragen die tot doel hebben juist hierover wél meer duidelijkheid te krijgen.

Voorlopig hebben de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt in ieder geval geen probleem met de deal. Algemeen directeur Kees Smaling van Siemens Healthineers zegt dit wel te begrijpen, omdat het operatiecomplex slechts voor ongeveer 15 procent is ingericht met producten van Siemens. Dit werpt de vraag op vanaf welk percentage de NZa en de ACM dan wel bezwaar aantekenen.

Delen