Zin in zorg- Elkaar inspireren

Aios huisartsgeneeskunde Robert van Kleef (33) uit Zwolle is lid van de projectgroep Zin in Zorg om zo mee te denken over het behouden en vergroten van werkplezier.

Tekst: Andrea Linschoten

Robert van Kleef is vanuit zijn functie als bestuurslid van LOVAH betrokken bij Zin in Zorg, maar het gaat hem ook echt aan het hart. “Plezier in je werk is heel belangrijk. Maar dat geldt niet alleen voor aiossen huisartsgeneeskunde, ik wil dat graag breder trekken.” Zelf ervaart hij ook dat de werkdruk hoog kan zijn: “Het is geen probleem als je tijdelijk alleen maar productie aan het draaien bent, maar dat moet niet te lang duren. Dan verlies je het contact met je collega’s, maar ook met het thuisfront. Van belang is dat je iets van jezelf in je werk kunt leggen. Wanneer de druk hoog is, is je invloed op het werk klein. Dan ben je alleen aan het uitvoeren en verlies je jezelf.” 

Robert van Kleef

Van Kleef geeft aan dat er voor aiossen huisartsgeneeskunde al veel aandacht is voor werkplezier, bijvoorbeeld met het project Veilig opleiden, waarin kwetsbare situaties aandacht krijgen. Denk daarbij aan feedback geven aan een opleider waar je ook afhankelijk van bent. Van Kleef: “Het is essentieel dat we aiossen niet aan hun lot overlaten. Ze moeten zich sterk genoeg voelen om het gesprek aan te gaan.”

Binnen Zin in Zorg is de aios bezig met creatieve ideeën om het werkplezier te vergroten. Van Kleef: “Het gaat om mijn eigen ervaringen, ik bén die jonge zorgprofessional, met werk en een jong gezin. Ik ben de doelgroep en kan mensen een spiegel voorhouden. Waardevol is om het gesprek aan te gaan, ook met de oudere generatie. Wat vinden zij leuk, welke tips hebben ze voor ons? Zo kunnen we elkaar inspireren. 

Ik zie dit project als een positief verhaal. We staan niet in standje klagen.”“Het is mijn idee om zaken klein te houden”, zegt Van Kleef ter afsluiting. Werkdruk verschilt enorm per beroepsgroep, maar werkplezier wil iedereen. Wij kunnen een voorbeeld zijn, een olievlek die klein begint. Als jonge zorgprofessional heb je hier een taak in. Zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf de mogelijkheden onderzoeken en de balans tussen werk en ontspanning vinden.”

Zin in Zorg  – toekomstagenda

Hoe kunnen jonge artsen iedere dag met plezier naar hun werk gaan, mentaal fit blijven en méér tijd voor de patiënt hebben? Daar richt Zin in Zorg zich op, een initiatief van De Jonge Specialist, LAD, LOVAH en VvAA. Vanwege de COVID-19-pandemie had de projectgroep een pauze ingelast, maar afgelopen maand zijn de activiteiten weer opgepakt. In verschillende sessies met zowel jonge als ervaren artsen is nagedacht over de onderwerpen die het best opgepakt kunnen worden om werkplezier te behouden of te vergroten. Op basis van deze (digitale) bijeenkomsten gaat de projectgroep een toekomstagenda opstellen, om deze punten concreet aan te pakken.

Delen