ZN: blijf dure medicijnen vergoeden

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het College van Zorgverzekeringen (CVZ) in een brief laten weten dat zij het voorstel om te stoppen met de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziekte van Fabry niet steunt, meldt de belangenbehartiger op haar eigen website.

Het onlangs uitgelekte conceptadvies van het CVZ  wekt volgens ZN ten onrechte de indruk dat zorgverzekeraars dit plan steunen. ZN verbaast zich hierover, omdat zorgverzekeraars zich nooit over dit onderwerp hebben uitgesproken: “Het beheer van het basispakket is de verantwoordelijkheid van de overheid. Zorgverzekeraars voeren op grond van de zorgverzekeringswet de basisverzekering uit. Daarom laten zij zich niet inhoudelijk uit over voorstellen tot wijzigingen in het basispakket. Zorgverzekeraars richten zich in hun reacties altijd op de technische uitvoerbaarheid van de voorstellen die het CVZ aan de minister van VWS uitbrengt.”

Desalniettemin heeft ZN vanwege de ontstane discussie  besloten om – anders dan gebruikelijk – toch inhoudelijk stelling te nemen ten opzichte van de inhoud van de CVZ-voorstellen. Ten aanzien van de vergoeding van geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe, waarover eveneens een conceptadvies van het CVZ is opgesteld, neemt ZN een zelfde standpunt in.

Lees verder op de website van ZN.

Delen