Zorg in abortuskliniek verantwoord

Abortushulpverlening in Nederland is verantwoord en veilig, maar kan hier en daar beter. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ, in een rapport dat donderdag verscheen. 

In 2012 bezocht de IGZ alle veertien abortusklinieken in Nederland.  De door de inspectie geconstateerde tekortkomingen moesten de klinieken met concrete verbetermaatregelen wegnemen. De IGZ  bracht vervolgens tussen augustus 2012 en  april 2013 onaangekondigde herhaalbezoeken aan zes klinieken en stelde vast dat daar adequate verbeteringen waren doorgevoerd.

De overkoepelende conclusie in het onderzoeksrapport is dat de zorg rond abortus in Nederland op de meeste onderdelen voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Wel is er in een aantal gevallen ruimte voor verbetering. Zo worden nog niet in alle klinieken richtlijnen consequent nageleefd als het gaat over infectiepreventie en medicatieveiligheid en ook de time-outprocedure was nog geen automatisme in alle klinieken.

 

Delen