Zorg start zelf met radicaal regels schrappen

Administratielast en regeldruk. Na jaren van noodkreten, verenigt het zorgveld zich en komt samen concreet in actie.

Tijdens de eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter’ in de Munt in Utrecht namen zes beroepsgroepen in de zorg – fysiotherapeuten, ziekenhuisverpleegkundigen, apothekers, psychiaters, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen – het heft in eigen hand om overbodige regels en administratie binnen hun beroepsgroepen te schrappen. Ook minister Bruins (Medische zorg en Sport) en alle relevante partijen in de zorgsector waren bij de schrapconferentie aanwezig.

Minister Bruins: ‘1 Maart eerste resultaten’

Tijdens de opening van de schrapconferentie schaarde minister Bruins zich volledig achter de beweging (Ont)Regel de Zorg, een zorgbreed initiatief van actiecomité Het Roer Moet Om en ledenorganisatie VvAA: “De papierberg gaat ten koste van plezier en vertrouwen. Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar: vertrouw elkaar, schrappen maar. Ik zie op 1 maart graag al de tussenstand”, aldus de minister.

Zorgverleners wekelijks twee werkdagen kwijt aan administratie

De initiatiefnemers presenteerden tijdens de schrapconferentie ook de resultaten van onderzoek naar administratiedruk binnen de beroepsgroepen. Conclusie: zorgverleners zijn gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt aan administratie. Bij een werkweek van vijf dagen zijn dat twee volle werkdagen. Een apart onderzoek onder 20.000 medische specialisten door de Federatie van Medisch Specialisten en VvAA laat vandaag eenzelfde uitkomst zien: ook medisch specialisten geven aan 40 procent van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Een belangrijk deel van die taken zijn onnodig en onzinnig, vinden de ondervraagden.

Gezamenlijke dapperheid

Actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ luidde in maart 2015 de noodklok over de onacceptabele administratie – en regeldruk in de huisartsenzorg. “De schrapactie binnen deze beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding zijn nodig”, zo stelt huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers. “Aanpakken van de verstikkende regelgeving en controle vraagt om gezamenlijke dapperheid van zorgverleners, maar ook van toezichthouders, overheid en zorgverzekeraars. Dat administratieve taken gemiddeld 40 procent van de tijd opslokken is onacceptabel. Die tijd moeten we teruggeven aan de patiënt.”

Momentum

(Ont)Regel de Zorg is een initiatief van Het Roer Moet Om en VvAA. Bestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine: “Het probleem van de administratielast kan alleen in gezamenlijkheid worden opgelost. We zien dat we een wezenlijk probleem op de kaart hebben gezet. Een probleem dat breed in de samenleving leeft, wordt ondersteund en nu ook als zodanig wordt opgepakt door zorgverleners en hun beroepsorganisaties, het zorgveld en de politiek. Er is sprake van een bijzonder momentum nu alle betrokken partijen zich scharen achter de ambitie om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Zo krijgt de professional meer tijd voor de patiënt en neemt de kwaliteit van de zorg toe.”

Schrappen in vijf stappen Het schrap- en verbeterplan van (Ont)Regel de Zorg, bestaat concreet uit 5 radicale stappen:

  1. Meer tijd voor de patiënt door 50 procent minder tijd te besteden aan administratie.
  2. Samen aanpakken: alle betrokken partijen slaan de handen ineen om die tijdwinst te realiseren en leggen afspraken per beroepsgroep vast in zorgakkoorden.
  3. Strikte screening van iedere nieuwe maatregel volgens een nieuw en eenvoudig instrument: de Trechter van Verdunning. Deze trechter helpt om de noodzaak, werking en doelmatigheid van bestaande en nieuwe maatregelen te bepalen.
  4. Pas op de plaats bij lopende kwaliteits- en registratieprocessen totdat ze zijn gevalideerd met behulp van de trechter. Geef lucht om te veranderen.
  5. Ontheffing bij wet- en regelgeving: toezichthouders, overheid en financiers ontheffen zorgverleners en zorginstellingen van de continue druk te voldoen aan wet-en regelgeving en geven hen daarmee handelingsruimte om de stappen te realiseren.

De complete resultaten van alle onderzoeken, lijst van betrokken organisaties en instanties en toelichting op de ontwikkelde schrapinstrumenten zijn te vinden op www.vvaa.nl/ontregeldezorg.

Delen